Înscrieri

Pentru rezervarea unui loc în cadrul Academiei ASR, este necesară completarea formularului de mai jos, conform vârstei la care se încadrează cursantul.

Mențiune: Doar în cazul rezervărilor făcute pentru grupa mică – AM.abilități (5-6 ani) – se programează inițial, în mod obligatoriu, și un antrenament de probă. Data exactă se decide de comun acord între părinte și instructor, după completarea și trimiterea formularului de mai jos. Numai după acest antrenament de probă se va putea finaliza efectiv înscrierea.

Ulterior, odată cu venirea la sală, vei putea finaliza procesul de înscriere, devenind membru activ în cadrul Academiei ASR, prin semnarea formularului de inscriere (derulează pagina pentru linkurile de download) și depunerea adeverinței medicale în original.

Te așteptăm cu drag!


Fișierele acceptate sunt: pdf,gif,jpg,jpeg,png,tif,tiff,doc,docx
Mărime maximă: 7mb
Fișierele acceptate sunt: doc,docx,pdf,gif,jpg,jpeg,png,tif,tiff
Mărime maximă: 7mb
Fișierele acceptate sunt: doc,docx,pdf,gif,jpg,jpeg,png,tif,tiff
Mărime maximă: 7mb

Citește aici pagina Termeni și Condiții.


PROCEDURA DE ÎNSCRIERE:

După ce ai rezervat un loc (online), procedura de înscriere se finalizează la Dojo (sala de antrenamente), prin depunerea actelor la dosar: formularul de înscriere semnat și adeverința medicală în original.

Acte necesare pentru minorii de până în 14 ani (categoria 5-13 ani):
cerere de înscriere – formular completat şi semnat (de către părinte/tutore) cel târziu la data începerii cursului,
copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) al părintelui/tutorelui care semnează cererea de înscriere [document necesar pentru identificarea adultului ce dorește înscrierea minorului la curs], 
copie după certificatul de naștere a copilului (în cazul în care demersul înscrierii la curs este efectuat de părinte) – [document necesar pentru identificarea minorului, atestarea legăturii părinte-copil și dovada că adultul identificat anterior este cel împuternicit legal și responsabil de minorul în cauză] sau, în cazul unui tutore, și o copie după documentul justificativ (hotărârea judecătorească/decizia autorității tutelare) care atestă statutul de tutore al adultului față de minorul în cauză,
adeverință medicală – în original – cu vechime mai mică de 30 zile, care să ateste că viitorul cursant este apt pentru sport [document necesar conform legii 69/2000 pentru orice persoană ce dorește să practice activități sportive într-un cadru organizat], 
poză (tip portret) a copilului [necesară pentru identificarea vizuală a minorului ce dorește să participe la curs].

Acte necesare pentru persoanele minore care au împlinit deja 14 ani (categoria 14-17 ani):
cerere de înscriere – formular completat şi semnat (personal, precum şi de către părinte/tutore) cel târziu la data începerii cursului,
copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) al minorului [document necesar pentru identificarea acestuia], 
copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) al părintelui/tutorelui care semnează cererea de înscriere [document necesar pentru identificarea acestuia] sau, în cazul tutorelui – copie după documentul justificativ (hotărârea judecătorească/decizia autorității tutelare) care atestă statutul de tutore al adultului față de minorul în cauză,
adeverință medicală – în original – cu vechime mai mică de 30 zile, care să ateste că viitorul cursant este apt pentru sport [document necesar conform legii 69/2000 pentru orice persoană ce dorește să practice activități sportive într-un cadru organizat].

Acte necesare pentru persoanele majore (categoria 18+ ani):
cerere de înscriere – formular completat şi semnat (personal) cel târziu la data începerii cursului,
copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) – [document necesar pentru identificarea acestuia], 
adeverință medicală – în original – cu vechime mai mică de 30 zile, care să ateste că viitorul cursant este apt pentru sport [document necesar conform legii 69/2000 pentru orice persoană ce dorește să practice activități sportive într-un cadru organizat].

Fișierele acceptate sunt: pdf,gif,jpg,jpeg,png,tif,tiff,doc,docx
Mărime maximă: 7mbFișierele acceptate sunt: doc,docx,pdf,gif,jpg,jpeg,png,tif,tiff
Mărime maximă: 7mb
Fișierele acceptate sunt: doc,docx,pdf,gif,jpg,jpeg,png,tif,tiff
Mărime maximă: 7mb

Citește aici pagina Termeni și Condiții.