Termeni şi condiţii

Documentul Termeni și Condiții TC-ASR / 25.05.2018

 

ACADEMIA AIKI SEISHIN RYU (denumită mai departe “Academia” sau ”Clubul”)
—————————————————————————————————————
Denumire oficială completă: Asociaţia Clubul Sportiv Academia Aiki Seishin Ryu
Sediul social: Bld. Corneliu Coposu, Nr.4, Bl.105A, Sc.4, Ap.101, Sector 3, Bucureşti
Cod de Înregistrare Fiscală (CIF): 35140295
Cont bancar (IBAN): RO37 INGB 0000 9999 0544 8735, deschis la ING Bank

Înființată în baza încheierii nr. 235/11.09.2015 emisă de Judecătoria Sector 3 București
Certificat de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 108/01.10.2015
Certificat de Înregistrare Fiscală seria A nr. 1025066 emis în data de 20.10.2015
Autorizație de funcționare nr. 057 din 21.03.2016 emisă de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS)
Certificat de Identitate Sportivă emis de MTS în data de 21.03.2016, Registrul Special nr. 63
Număr de identificare în Registrul Sportiv: B/A2/00061/2016
Locație Dojo principal: Aleea Solca, nr.3A, sector 5, București
Autorizație de securitate la incendiu nr. 2915/17/SU-B-IF-A din 16.10.2017 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) pentru locația dojo-ului principal

 

PREAMBUL

Prin intrarea pe acest website (www.aikiseishin.ro), accesarea oricărei pagini interioare, sau prin înscrierea la unul din cursurile prezentate, confirmi că ai citit, înțeles şi acceptat termenii şi condițiile, așa cum sunt descrise în prezentul document (prezenta pagină web). Prin exprimarea acceptului cu privire la termenii şi condițiile redactate în cuprinsul acestei pagini, certifici pe propria răspundere că ești o persoană cu vârsta de cel puțin 14 ani şi care înțelege drepturile şi obligațiile legale ce decurg din accesarea acestui site, a produselor şi serviciilor oferite.

Secțiunea „Termeni şi condiții” poate fi actualizată periodic. Academia îşi asumă dreptul de a schimba şi actualiza oricând aceşti termeni. Verificaţi regulat această pagină pentru a fi la curent cu ultimele condiţii impuse de Academie.

 

Art. 1 – INTRODUCERE

Această secțiune conține informațiile despre accesarea şi utilizarea paginilor din cadrul website-ului www.aikiseishin.ro, regulile, drepturile și obligațiile utilizatorilor și cursanților ce se înscriu la unul – sau mai multe – cursuri organizate de Asociația Clubul Sportiv Academia Aiki Seishin Ryu (denumită mai departe “CLUBUL” sau “ACADEMIA”), precum și politicile la care acesta din urmă aderă. Astfel, această secțiune servește drept contract pentru persoanele care se înscriu la unul din cursurile pe perioadă determinată prezentate pe www.aikiseishin.ro. Prin intrarea pe acest website, accesarea oricărei pagini interioare, sau prin înscrierea la unul din cursurile prezentate, confirmi că ai citit, înțeles şi acceptat termenii şi condițiile, așa cum sunt descrise în prezentul document (prezenta pagină web). Prin exprimarea acceptului cu privire la termenii şi condițiile redactate în cuprinsul acestei pagini, certifici pe propria răspundere că ești o persoană adultă, având cel puțin 14 ani şi care înțelege drepturile şi obligațiile legale ce decurg din accesarea acestui site, a produselor şi serviciilor oferite.

„Termeni şi Condiții” reprezintă un contract / acord legal între tine (vizitator, utilizator, consumator sau cursant) şi Academie, cu privire la utilizarea website-ului www.aikiseishin.ro, a serviciilor şi cursurilor oferite (numite mai departe “Servicii”), precum şi a tuturor materialelor de instruire, a informațiilor şi suporturilor de curs sau materiale didactice (numite mai departe “Conținut”). Contractul la distanță este contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între o organizaţie (ACADEMIA), pe post de comerciant, și un consumator (CURSANTUL), în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant (ACADEMIE) care utilizează una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță. Prin folosirea website-ului, precum și la înscrierea la orice curs prezentat pe www.aikiseishin.ro şi organizat de ACADEMIE, accepți şi ești de acord cu Termenii şi Condițiile în totalitatea lor, devenind parte a acestui contract / acord. De asemenea, prin plata tarifului de rezervare a unui loc în cadrul cursului, a unui avans din prețul cursului sau a tarifului integral, precum și a oricăror alte taxe sau cotizații în cadrul Academiei, CURSANTUL acceptă în totalitate regulile şi clauzele menționate în prezentul document „Termeni şi Condiții”, devenind parte a acestui acord.

 

Art. 2 – ORGANIZATORUL

Numele organizației este: Asociația Clubul Sportiv ACADEMIA AIKI SEISHIN RYU (denumită mai departe “CLUBUL” sau “ACADEMIA”).
Academia este o organizație neguvernamentală, non-profit, de interes privat, cu personalitate juridică, ce promovează dezvoltarea artelor marțiale în România.
Sediul social: Bld. Corneliu Coposu, Nr.4, Bl.105A, Sc.4, Ap.101, Sector 3, Cod poștal 030605, Bucureşti
Înființată în baza încheierii nr. 235/11.09.2015 emisă de Judecătoria Sector 3 București
Certificat de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 108/01.10.2015
Certificat de Înregistrare Fiscală seria A nr. 1025066 emis în data de 20.10.2015
Autorizație de funcționare nr. 057 din 21.03.2016 emisă de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS)
Certificat de Identitate Sportivă emis de MTS în data de 21.03.2016, Registrul Special nr. 63
Număr de identificare în Registrul Sportiv: B/A2/00061/2016
Autorizație de securitate la incendiu nr. 2915/17/SU-B-IF-A din 16.10.2017 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU)
Cod de Înregistrare Fiscală (CIF): 35140295
Cont bancar (IBAN): RO37 INGB 0000 9999 0544 8735, deschis la ING Bank

 

Art. 3 – ÎNSCRIERI, TAXE ȘI COTIZAȚII

Procedura de înscriere începe prin completarea online a formularului de înscriere corespunzător cursului dorit. Copiile după acte pot fi anexate încă de la completarea online a forumularului. Ulterior, se vor depune însă în original ADEVERINȚA MEDICALĂ și CEREREA DE ÎNSCRIERE (completată și semnată). Detalii despre actele necesare se găsesc mai jos.

Acte necesare pentru minorii de până în 14 ani (categoria 5-13 ani):
cerere de înscriere – formular completat şi semnat (de către părinte/tutore) cel târziu la data începerii cursului,
– copie după actul de identitate (CI sau pașaport) al părintelui care semnează cererea de înscriere,
– copie după certificatul de naștere al copilului,
– adeverință medicală în original (cu vechime mai mică de 30 zile) care să ateste că viitorul cursant este apt pentru sport,
– poză (tip portret) a copilului.

Acte necesare pentru persoanele minore care au împlinit deja 14 ani (categoria 14-17 ani):
cerere de înscriere – formular completat şi semnat (personal, precum şi de către părinte/tutore) cel târziu la data începerii cursului,
– copie după actul de identitate (CI sau pașaport) al minorului,
– copie după actul de identitate (CI sau pașaport) al părintelui (sau tutorelui) care semnează cererea de înscriere,
– adeverință medicală în original (cu vechime mai mică de 30 zile) care să ateste că viitorul cursant este apt pentru sport,
– poză (tip portret) a minorului.

Acte necesare pentru persoanele majore (categoria 18+ ani):
cerere de înscriere – formular completat şi semnat (personal) cel târziu la data începerii cursului,
– copie după actul de identitate (CI sau pașaport),
– adeverință medicală în original (cu vechime mai mică de 30 zile) care să ateste că viitorul cursant este apt pentru sport,
– poză (tip portret) a cursantului.

Cursul tematic ”Autoapărare la feminin” necesită următorul formular de înscriere:
– cerere de înscriere pentru 14-17 ani sau pentru 18+ ani – completată şi semnată (personal sau/și de părinte/tutore, în funcție de situație) cel târziu la data începerii cursului,
– copie după actul de identitate (CI sau pașaport),
– adeverință medicală în original (cu vechime mai mică de 30 zile) care să ateste că viitoarea cursantă este aptă pentru sport,
– poză (tip portret) a cursantei.

Toți membrii academiei trebuie să reînnoiască anual adeverința medicală prin care certifică faptul că sunt apți pentru sport! Actualizarea (depunerea noii adeverințe medicale) se va face în perioada 1 ianuarie – 31 martie.

3.1 – CONTRIBUȚII, TAXE ȘI COTIZAȚII, CONDIŢII DE PLATĂ:

– Abonament/Cotizație lunară: costul afişat pe website este valabil pentru luna în curs.
– Oferte, reduceri și alte beneficii – conform Regulamentului.
– Taxă de înscriere: conform Regulamentului.
– Taxă de examinare: conform Regulamentului.
– În cazul în care cursantul a fost respins la un examen, neîndeplinind minimul cerințelor comisiei de examinare, acesta va mai avea dreptul de a repeta examenul în următoarea sesiune, plătind o taxă de re-examinare, conform Regulamentului.

PREŢURILE NU INCLUD: apa pe parcursul antrenamentelor, orice alte cheltuieli personale ale cursanților, asigurări, cazare, masă sau transport până la locația de desfășurare a cursului.

MODALITĂŢI DE PLATĂ:
– în numerar la un reprezentant al Academiei;
– prin transfer bancar, în contul Academiei (metodă recomandată).
Plățile se fac numai in lei (RON).

IMPORTANT: În baza cotizației lunare plătite, membrul nu CUMPARĂ un serviciu (comercial), ci achită taxa de apartenență/adeziune la clubul sportiv, având dreptul de ACCES la anumite activități ale clubului (cum ar fi antrenamentele din cadrul unui curs/stil de arte marțiale), în limita și în măsura în care clubul organizează aceste activități. Astfel, membrul va putea participa la antrenamentele din cadrul cursului la care s-a înscris (cel mult 3 antrenamente/săptămână/curs sau stil), conform programului afișat de club, fără ca abonamentul plătit să fie calculat la un anumit număr minim de ore sau de antrenamente. Firește, Academia ASR face toate eforturile pentru ca antrenamentele să se desfășoare conform programului afișat online, pe cât posibil fără întreruperi (cu excepția sărbătorilor legale). Cu toate acestea, uneori, aceste întreruperi pot surveni în mod inopinat, din motive obiective. În aceste cazuri, se va încerca ajustarea programului, în măsura posibilităților, pentru ca efectele negative pentru cursanți să fie minime. Mai mult, atunci când este posibil, anunțăm o locație alternativă în care să se poată desfășura activitatea programată sau reprogramăm activitatea pentru o dată ulterioară (ex. în cazul seminarelor). Atunci când nici una dintre aceste variante nu este posibilă, suntem nevoiți să anulăm antrenamentele respective. Întreruperile sporadice, neprogramate, nu dau dreptul membrilor de a li se returna (parțial sau total) cotizația pe luna în curs. Clubul va face toate demersurile necesare pentru evitarea acestor scenarii, pe cât posibil. În același timp, mulțumim membrilor pentru înțelegerea de care dau dovadă în rarele cazuri când aceste situații sunt imposibil de evitat.

LOCAŢIA / ADRESĂ DOJO: Locațiile sunt menționate pe site în pagina Contact. Locația principală în care se vor derula, în mod uzual, antrenamentele/seminariile din cadrul cursurilor este Aleea Solca, nr.3A, subsol, București – Sector 5. În cazul folosirii altor locații, ACADEMIA va menționa în clar acest fapt, oferind toate detaliile necesare.

FRECVENŢA: între 1 şi 3 zile/săptămână/curs (conform programului şi orarului stabilite de Academie şi afişate pe website)

COSTUMAŢIE / ECHIPAMENT / ACCESORII NECESARE: Gi (kimono de antrenament), centură albă, papuci, prosop, apă plată.
Gi-ul şi centura personalizate pot fi achiziţionate prin reprezentanții Academiei.

3.2 – CLUBUL își rezervă dreptul de a închide/anula grupele cu mai puțin de 4 (patru) cursanți înscriși. În cazul în care nu te putem transfera la un curs echivalent, potrivit, Academia îți va returna integral suma plătită în avans, fără a oferi însă dobândă, contravaloarea comisioanelor de transfer sau alte compensații suplimentare.

Locurile din cadrul cursurilor sunt limitate. Înscrierea se face pe principiul primul venit-primul servit. Locul în cadrul cursului poate fi rezervat temporar pentru cel mult 30 zile prin achitarea tarifului de rezervare (atunci când există) şi este garantat abia în momentul achitării taxei de curs.

3.3 – Ședințele de la care absentezi nu pot fi recuperate și nici nu se poate returna echivalentul acestora, parțial sau total.

3.4 – Dacă ești membru ASR, în cazul schimbării detaliilor de contact sau a datelor personale, ai obligația de a ne informa în scris (preferabil pe email), în termen de 10 zile.

3.5 – PLĂȚI

Membrii CLUBULUI achita un abonament (o cotizație lunară de membru), conform Regulamentului. Plățile se fac prin virament bancar, direct în contul bancar al asociației. Toate cotizațiile membrilor se achită în avans. Astfel, cotizația pe luna următoare se achită de data de 1 a acelei luni (respectiv înainte de începerea lunii pentru care se face plata). Informările de plată se vor face prin email, de la adresa financiar@aikiseishin.ro.

3.5.1. În cazul rezervării temporare a unui loc în cadrul cursului prin plata tarifului de rezervare (atunci când acesta este specificat), CURSANTUL se obligă să transmită în scris CLUBULUI, în termen de cel mult 10 zile de la data efectuării plății, datele sale personale şi de contact (nume complet, CNP, domiciliu/adresă completă, telefon), precum şi opțiunea de plată ulterioară a cotizației (lunar sau avans pe 6 sau 12 luni). Informarea se va face fie online, prin formularul existent pe website sau prin email la adresa inscrieri@aikiseishin.ro, fie prin poșta clasică (recomandăm prin curier rapid, cu confirmare de primire) la adresa de corespondență Bd. Corneliu Coposu, Nr.4, Bl.105A, Sc.4, Ap.101, Sector 3, București, sau personal unui reprezentant al CLUBULUI (în scris).

3.5.2. În cazul în care CURSANTUL dorește înscrierea la curs direct prin achitarea cotizației, poate face plata în baza notificării de plată emise de CLUB în urma transmiterii datelor sale personale (nume complet, CNP, domiciliu/adresă completă, telefon), precum şi a opțiunii de plată a abonamentului (lunar sau avans pe 6 sau 12 luni). Informarea se poate face online, prin formularul existent pe website sau prin email la adresa inscrieri@aikiseishin.ro, fie prin poșta clasică (prin curier rapid, cu confirmare de primire) la adresa de corespondență Bd. Corneliu Coposu, Nr.4, Bl.105A, Sc.4, Ap.101, Sector 3, București, sau personal unui reprezentant al CLUBULUI (în scris).

3.5.3. Toate cotizațiile lunare (de membru) se achită în avans. Astfel, cotizația pe luna următoare se achită până la începerea lunii (la data de 1 a lunii următoare pentru care se face plata). Informările de plată se vor face lunar, prin email, de la adresa financiar@aikiseishin.ro.

 

Art. 4 – DENUNŢARE UNILATERALĂ ŞI RETURNARE A BANILOR

Cotizațiile de membru și taxele/contribuțiile bănești efectuate ca membru al clubului nu se returnează.

În cazul serviciilor comerciale (facturate), conform dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr.130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, și a Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, se aplică următoarea procedură de renunţare unilaterală la contract şi restituire a banilor achitaţi:

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Conform legislației, în cazul PRODUSELOR, consumatorul este răspunzător de achitarea cheltuielilor aferente returnării acestora către comerciant. Această procedură se adresează clienților care au achiziționat produse de pe site-ul www.aikiseishin.ro.

În cazul cursurilor facturate (vândute ca activitate comercială), termenul de 14 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă din ziua plății avansului pentru înscriere la curs (sau pentru rezervarea unui loc în cadrul cursului) sau de la data încheierii contractului între părți (atunci când există un contract scris). Având în vedere că serviciile prestate nu mai pot fi returnate, banii pentru acestea nu mai pot fi returnați odată ce serviciul a fost prestat.

ATENȚIE: înscrierea (prin cerere de înscriere/formular online) la un curs de arte marțiale ca MEMBRU în cadrul asociației, nu permite aplicarea normelor OU nr.34/2014 (pentru restituirea banilor achitați), pentru că nu este vorba de un serviciu sau activitate economică!! Plățile efectuate ca urmare a procedurii de înscriere ca membru în cadrul organizației noastre (Asociația Clubul Sportiv Academia Aiki Seishin Ryu) sunt interpretate fiscal drept ”cotizații de membru”. Conform OG26/2000 cu privire la asociații și fundații, a legii 69/2000 privind structurile sportive fără scop lucrativ și a Codului Fiscal în vigoare, cotizațiile și contribuțiile bănești ale membrilor organizațiilor non-profit au regim special și se achită direct către asociație, fără nevoia emiterii de facturi sau alte formalități suplimentare.

 

4.1 REGULI DE RESTITUIRE A BANILOR (pentru serviciile comerciale contractate)

În cazul serviciilor comerciale (achiziționate în baza unui contract de prestări servicii, facturate ca atare), renunțarea se realizează prin intermediul unei comunicări scrise adresate CLUBULUI, la adresa inscrieri@aikiseishin.ro sau personal unui reprezentant al CLUBULUI.

ORICE RESTITUIRE A BANILOR SE FACE NUMAI ÎN BAZA UNEI CERERI EXPRESE, ÎN SCRIS, DIN PARTEA CURSANTULUI. În lipsa unei cereri, sumele achitate rămân în cadrul Academiei. Orice sume achitate în avans vor fi restituite cursantului în cazul în care Clubul este nevoit să anuleze un curs contractat și facturat.

4.2 – Neprezentarea (totală sau parțială) la curs, din vina CURSANTULUI, chiar și din motive justificate, nu dă dreptul la returnarea banilor sau la transferarea sumelor şi drepturilor de participare pentru o altă persoană sau pentru o altă sesiune ulterioară a cursului, decât în cazuri excepţionale, cu acordul Consiliului Director al Academiei.

4.3 – În cazul în care CURSANTUL apelează la dreptul de returnare a banilor, conform regulamentului din prezentul contract, CLUBUL va înapoia sumele datorate într-un termen de maximum 30 zile de la înregistrarea cererii (în cazul depunerii sale directe la un reprezentant al Academiei) sau de la data de primire a cererii prin email sau curier/poștă rapidă. Sumele pot fi înapoiate în numerar sau prin transfer bancar. Dacă optează pentru transfer bancar, CURSANTUL este responsabil pentru informarea corectă a CLUBULUI cu privire la datele sale bancare.

Toate cererile de renunțare, anulare a contractului sau returnare a banilor trebuie sa fie prezentate în scris, fie prin email la financiar@aikiseishin.ro, fie prin curier/poștă (cu confirmare de primire) la adresa de corespondență a CLUBULUI: Bd. Corneliu Coposu, Nr.4, Bl.105A, Sc.4, Ap.101, Sector 3, București.

Cererile trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:
– numele și prenumele plătitorului (poate fi numele cursantului – în cazul persoanelor majore, sau numele părintelui/tutorelui – în cazul unui cursant minor),
– date complete de identificare: serie și număr act de identitate (CI sau pașaport), CNP, adresă completă/domiciliu, data emiterii actului de identitate și organul emitent,
– date bancare: cont bancar (IBAN) și banca – obligatoriu numai în cazul cererilor de returnare a banilor prin transfer bancar în contul plătitorului,
– scopul cererii: renunțare, anulare a contractului și/sau returnare a banilor achitați în avans.
Opțional, cursantul poate prezenta şi motivul renunțării/anulării, pentru a ne ajuta la îmbunătăţirea serviciilor pe viitor.

Pentru orice detalii sau neclarități privind returnarea produselor sau serviciilor vă rugăm să ne contactați pe email la adresa financiar@aikiseishin.ro.

 

ART. 5 – DESPRE CURSURI

Stilurile de arte marţiale din Aiki Seishin Ryu şi cursurile promovate de Academie se pot diferenţia de alte stiluri de arte marţiale, având componente didactice şi elemente tehnice proprii.

Cursul de Aikido este subordonat mişcării/stilului “Yoshinkan”, atât ca filozofie, cât şi în ceea ce priveşte tehnica de bază (kihon waza) şi principiile studiate. Tehnica liberă abordată acoperă însă o arie mai largă decât stilul tradițional, având elemente tehnice ce se pot regăsi parţial și în alte stiluri.

În ceea ce privește cursul de Jujutsu, se vor face din picioare tehnici clasice de Judo, iar la sol se vor studia tehnici din BJJ. Per total, această combinație de stiluri tradiționale o denumim ASR Jujutsu și reprezintă viziunea noastră în ceea ce privește “arta/calea supleței”. Totul este organizat de așa manieră încât să se studieze ambele “zone” (atât sol, cât și tehnici din picioare). În plus, stilul pune accent și exprimă partea marțială, nu cea sportivă/competițională a disciplinelor. În procesul de testare (în cadrul examenelor de grad) se va urmări programa tehnică din cadrul Academiei Aiki Seishin Ryu, putând exista deosebiri față de FRJ, IBJJF și alte federații la structura pe grade și centuri. Din punct de vedere pedagogic, la elementele predate pot apărea diferențe în abordare (ex. luarea în considerare a posibilității de a fi lovit în timpul executării unei tehnici, inclusiv la sol). În acest fel, pot apărea mișcări sau elemente suplimentare, care adaptează tehnicile la realitatea unui context sau unei situații reale, precum și tehnici împrumutate din Jujutsu tradițional și BJJ. În tehnica la sol se vor putea observa influențe semnificative din GJJ (Gracie Jiu-Jitsu), cu anumite diferențe față de BJJ-ul sportiv (și care, de asemenea, depășesc cu mult aria Judo-ului tradițional).

În ceea ce priveşte cursul de Karate, acesta este influențat de școala ”ASHIHARA” (full contact) și de școala ”SHOTOKAN”. Tehnica liberă abordară se poate diferenția de stilurile tradiționale, în contextul în care se pune accent și pe partea de autoapărare.

Academia ASR promovează abordarea stilurilor ca arte marțiale, nu ca sporturi competiționale. Astfel, elementele predate nu vor respecta întotdeauna toate reglementările competiționale impuse de organizațiile naționale și internaționale în ceea ce privește ”tehnicile permise/acceptate” și ”tehnicile interzise”. Abordarea se va face din punctul de vedere al autoapărării, al contextului realității (având firește ca prioritate în antrenamente evitarea accidentărilor). La nivel organizațional, nu ne interesează palmaresul sportiv competițional. La nivel individual (și reprezentându-se doar pe sine), cursanții au dreptul de participa la orice eveniment, competiție sau concurs. Pentru a reprezenta Academia Aiki Seishin Ryu sau pentru a purta Gi-ul/echipamentul cu însemnele oficiale ale Academiei în cadrul oricărui eveniment public, demonstrație, concurs sau competiție, practicantul are nevoie de aprobarea scrisă din partea Academiei, înainte de începerea evenimentului.

Academia ASR impune principii și reguli stricte referitoare la practicarea tehnicilor, siguranța cursanților și prevenirea accidentărilor. În ceea ce privește autoapărarea, ne concentrăm pe apropierea de realitate și pe eficiența cu care putem aplica tehnicile în contexte reale. În ceea ce privește studiul artei în scopul autocunoașterii, ne concentrăm pe exactitatea și corectitudinea mișcărilor, nivelul general de percepție și conștientizare a propriilor acțiuni, precum și pe capacitatea de autocontrol (fizic și emoțional).

În cadrul antrenamentelor subliniem importanța colaborării între parteneri, în scopul învățării. Încurajăm fluiditatea și cursivitatea mișcărilor, precum și principiile de antrenament (dezvoltate de Ryron Gracie) denumite sugestiv ”Keep it playful” (în sensul de a menține antrenamentul la nivel de ”joacă” din punct de vedere al intensității) vs. ”Keep it real” (care ar reprezenta executarea unei tehnici sau antrenamentul cu scopul de a testa un scenariu și totodată pe sine în ceea ce privește nivelul de eficiență atins). Ambele variante sunt necesare (după un anumit nivel), cu condiția ca și partenerul să fie conștient de ”modul” de antrenament dorit în acel moment, pentru a-și putea ”juca rolul” întocmai.

ATENȚIE! Pentru începători (ex. în cadrul programului ASR Start) recomandăm a se aborda întotdeauna modul de antrenament ”Keep it playful”!!! Este foarte important ca în această perioadă toți cursanții să se concentreze pe A ÎNVĂȚA tehnicile, nu pe a le testa. Nu te concentra pe ”cine învinge”, ci mai degrabă pe ”cine învață mai mult”. Descurajăm competiția directă între cursanți, concentrându-ne în special pe ”lupta cu sine”, competiția cu propria persoană, dorința permanentă de a ne perfecționa în toate aspectele și pe toate planurile: fizic, psihic/mental, social și nu în ultimul rând spiritual.

Cursanţii care se înscriu şi participă la antrenamentele organizate de Academie, precum şi la stagiile şi seminariile acestuia, se obligă să respecte întrutotul regulamentele şi statutul Academiei, acceptând condiţiile impuse cu privire la drepturile și obligațiile membrilor, participarea la antrenamente, comportamentul din timpul antrenamentelor, precum şi practicarea artelor marţiale şi folosirea tehnicilor însuşite pe parcursul acestora.

SCOPUL ANTRENAMENTULUI

Prin antrenamentul de arte marțiale dorim să devenim mai buni, mai înțelegători, mai conștienți de noi și de mediul înconjurător, mai calmi, mai modești și mai lipsiți de orgoliu. NU UITA! Artele marțiale de tip ”DO” (adică cele care urmează o Cale) au ca scop suprem căutarea de sine (autocunoașterea) și mărirea nivelului de conștiență.

 

ART.6 – POZE ȘI FILMĂRI

Membrii Academiei (inclusiv părinții, rudele și prietenii care îi însoțesc pe aceștia) precum și cursanții/membrii altor organizații care participă la un eveniment organizat de Academie sau în parteneriat cu aceasta (ex. stagiu, seminar, tabără), se obligă și acceptă necondiționat să acorde Academiei dreptul exclusiv şi nelimitat de a crea, procesa, posta online, crea derivate, distribui şi/sau vinde orice material foto sau audio-video propriu realizat în timpul acestor evenimente (antrenamente sau alte activităţi organizate) în care aceştia apar şi pot fi identificaţi, fără a putea cere compensaţii financiare și fără a avea alte pretenţii compensatorii (de orice fel). În acest sens, Academia se obligă să nu manipuleze sau să modifice imaginile într-un mod dăunător imaginii personale a persoanei vizate. Academia are însă dreptul de a procesa materialele foto, audio și video, prin editare, adăugare de efecte de imagine sau/și sunet, de tranziție, ajustări uzuale pentru îmbunătățirea calității imaginilor – de exemplu: expunere, luminozitate, culori, alte proceduri de procesare foto și video – inclusiv eliminarea elementelor considerate perturbatoare sau inestetice, fără ca lista să fie limitativă.

Persoanele care nu sunt în totalitate de acord cu mențiunile de mai sus, referitoare la poze și filmări, sunt rugate să nu participe la evenimentele organizate de Academie.

 

Art. 7 – DENEGĂRI DE RESPONSABILITATE PRIVIND GARANŢIA

Serviciile şi Conținutul sunt furnizate pe bazele „ASTFEL CUM ESTE” şi „AŞA CUM ESTE DISPONIBIL”, conform detalierilor din cadrul prezentării cursurilor pe website.

De altfel, toate informațiile de pe acest website şi/sau transmise prin e-mail sunt oferite “așa cum sunt” şi “așa cum sunt disponibile”, cu orice eroare sau greșeală ce poate să apară, fără garanții de niciun fel, exprese sau implicite.

 

DISPONIBILITATEA SERVICIULUI:
ACADEMIA își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

ACADEMIA nu este răspunzătoare față de utilizator sau orice terț, persoană fizică sau juridică, instituție publică sau privată, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

 

Art. 8 – POLITICA DE PROTECŢIE A COPIILOR / MINORILOR

Din punct de vedere legal (pentru semnare de acte, drepturi și responsabilități proprii), CLUBUL definește copilul ca fiind persoana care nu a atins vârsta de 18 ani, fără a se ține seama de vârsta legală de atingere a majoratului din țara în care se află copilul sau de țara de origine a acestuia.

Considerăm ca avem o responsabilitate față de copiii care participă la cursurile noastre, inclusiv datoria de a-i proteja de orice tip de abuzuri. Realizăm acest lucru prin respectarea legilor din România, precum și prin aderarea la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor din 1989.

În plus, în conformitate cu politica noastră de protecție a copilului, ne așteptăm ca toți copiii cu vârsta sub 11 ani să fie preluați de la DOJO (locația în care se organizează cursul) la finalul orei de curs de către un părinte (sau o persoană desemnată de acesta, cu vârsta de cel puţin 11 ani). Părinții care își înscriu copiii la cursurile Academiei înțeleg și acceptă această obligație. În cazul în care copilul mai mic de 11 ani are permisiunea părinților de a veni și de a pleca de la CURSURI neînsoțit, rugăm părinții să ne informeze în scris despre acest fapt (sub semnătură).

ATENȚIE: Nu ne asumăm responsabilitatea pentru copiii nesupravegheați aflați în afara Dojo-ului (indiferent de oră), precum şi cei din incinta Dojo-ului în afara orelor de curs.

 

Art. 9 – PROTECȚIA DATELOR și COMUNICAREA ELECTRONICĂ

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, CLUBUL are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, orice date personale pe care ni le furnizezi despre tine sau copilul tău.

CE DATE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM?

În diversele interacțiuni, pornind de la accesarea website-ului nostru (www.aikiseishin.ro), înscrierea folosind formularul online de pe website (www.aikiseishin.ro/inscrieri, www.aikiseishin.ro/inscrieri-juniori sau www.aikiseishin.ro/inscrieri-seniori) și continuând cu formularul de înscriere completat și semnat în original pe hârtie, colectăm și apoi prelucrăm date cu caracter personal: adresa IP a dispozitivului electronic de pe care accesați site-ul nostru, nume și prenume, CNP, adresa de domiciliu, seria și numărul cărții de identitate, adresa de e-mail, numărul de telefon, imagine de tip portret pentru profil. Opțional, în măsura în care cursantul major (sau părintele cursantului minor) decide să ofere aceste informații suplimentare, mai pot fi colectate și următoarele: detalii referitoare la experiența anterioară în artele marțiale, motivație pentru practicarea artelor marțiale, grupa de sânge, înălțimea și greutatea.

Pe lângă datele obținute prin formularele de înscriere, vă informăm că în cadrul dojo-ului există camere de supraveghere cu înregistrare continuă, care stochează imaginile din motive de securitate. Toți membrii și vizitatorii dojo-ului sunt informați despre acestea și astfel intrarea în dojo presupune accepul lor față de supravegherea și înregistrarea cu aceste camere video. Conform regulamentului intern, Clubul are drept exclusiv asupra imaginilor video proprii înregistrate în cadrul dojo-ului. În plus, membrii Academiei (inclusiv părinții, rudele și prietenii care îi însoțesc pe aceștia/vizitatorii) precum și cursanții/membrii altor organizații care participă la un eveniment organizat de Academie sau în parteneriat cu aceasta (ex. stagiu, seminar, tabără) în spațiul acesteia (în dojo), se obligă și acceptă necondiționat să acorde Academiei dreptul exclusiv şi nelimitat de a crea, procesa, publica online, crea derivate, distribui şi/sau vinde orice material foto sau audio-video propriu realizat în timpul acestor evenimente (antrenamente sau alte activităţi organizate) în care aceştia apar şi pot fi identificaţi, fără a putea cere compensaţii financiare și fără a avea alte pretenţii compensatorii (de orice fel). În acest sens, Academia se obligă să nu manipuleze sau să modifice imaginile într-un mod dăunător imaginii personale a persoanei vizate. Academia are însă dreptul de a procesa materialele foto, audio și video, prin editare, adăugare de efecte de imagine sau/și sunet, de tranziție, ajustări uzuale pentru îmbunătățirea calității imaginilor – de exemplu: expunere, luminozitate, culori, alte proceduri de procesare foto și video – inclusiv eliminarea elementelor considerate perturbatoare sau inestetice, fără ca lista să fie limitativă. Important: niciodată nu se vor aduce atingere demnităţii sau altui drept fundamental al persoanei! Atât vizitatorii, cât și cursanții pot face poze sau filmări în interiorul Dojo-ului numai cu acordul prealabil, explicit, din partea CLUBULUI.

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC AL COLECTĂRII/PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul tău sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acestui consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (cunoscut și ca GDPR).

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR:

1) În cazul datelor personale colectate în mod obligatoriu de la toate persoanele care solicită statutul de membru în cadrul organizației noastre (cu ocazia înscrierii) – scopul colectării este:

 • de a respecta cerințele legale pentru persoanele care se înscriu în cadrul clubului, în vederea obținerii statutului de membru simpatizant/activ în cadrul asociației și a identificării acestora;
 • de a păstra o evidență a cursanților noștri, din punct de vedere organizațional și educațional;
 • de a putea emite chitanțe (sau alte documente oficiale) în mod corect membrilor și cursanților noștri;
 • de a putea contacta membrii organizației;
 • de a păstra o evidența financiar-contabilă corectă;
 • de a putea informa membrii organizației despre activitatea clubului sau de a le transmite informații relevante referitoare la cursuri sau domeniile/temele
 • abordate în cadrul acestor cursuri;

2) În cazul datelor personale din formularul de înscriere completat pe hârtie, oferite în mod opțional și de bună voie de solicitanții statutului de membru în cadrul organizației noastre, precum și de actualii membri – scopul colectării este:

 • de a putea ține cont de eventualele cerințe speciale ale cursanților noștri.
 • de a putea oferi sau/și comercializa, la cererea acestora, produse specifice artelor marțiale, potrivite mărimii lor (sau a copiilor lor);
 • de a mări eficiența unei eventuale intervenții de urgență a unui medic, atunci când aceasta ar fi absolut necesară.

Prin înscrierea la curs îți dai acordul ca noi (CLUBUL) să colectăm și să procesăm aceste informații și date cu caracter personal pentru scopurile precizate mai sus.

CINE ARE ACCES LA DATELE DVS.?

Îți aducem la cunoștință că, în vederea derulării activității noastre, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi, cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la tine, cu mențiunea expresă că nu vor fi niciodată încălcate legislația în domeniu, confidențialitatea datelor și drepturile referitoare la datele personale. Astfel, vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în GDPR şi să asigure protecția drepturilor tale.

Categoriile de servicii pentru care putem colabora cu furnizori sau terți și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 • Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 • Servicii SMS – numărul de telefon;
 • Servicii de contabilitate – nume, prenume, CNP, adresă;
 • Servicii de management electronic al membrilor, pe o platformă accesată online, prin internet, însă numai prin conexiuni sigure (criptate) de tip https://, SSL (Secure Sockets Layer) și TLS (Transport Layer Security): nume, prenume, adresă de e-mail, adresă de domiciliu, număr de telefon, imagine de tip portret pentru profil, mențiuni individuale (conform datelor opționale oferite în cadrul formularului de înscriere) – atunci când acestea există;
 • Servicii newsletter – adresa de e-mail, nume, prenume;
 • Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă.

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE?

Datele cu caracter personal furnizate de tine vor fi prelucrate pe perioada cât ești membru activ în cadrul organizației și stocate ulterior, pe durată nedeterminată sau conform termenul maxim legal (atunci când acesta există).

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

În calitate de persoană vizată și la cererea ta expresă, trimisa în scris la adresa datepersonale@aikiseishin.ro, ai următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date – ai dreptul de a obține din partea clubului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum și acces la datele respective; totodată, poți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate organizației noastre și care fac obiectul prelucrării. În cazul unor cereri multiple, consecutive, excesive, a acelorași date, clubul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative în acest sens; în cazul în care introduci cererea în format electronic și cu excepția cazului în care soliciți un alt format, informațiile îți vor fi furnizate într-un format electronic uzual, utilizat în mod curent;

– dreptul la rectificare – ai dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Clubul va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

– dreptul la ștergerea datelor – ai dreptul de a obține din partea Clubului ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Clubul are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Clubului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române; Clubul va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

– dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care te afli într-unul din următoarele cazuri: (i) contești exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Clubului să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, dar te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Clubul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Clubului prevalează asupra drepturilor tale; Clubul va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

– dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Club, într-un format structurat, utilizat în mod curent și de a transmite aceste date unui terț (cu condiția în care acest lucru nu se dovedește a fi imposibil sau nu presupune eforturi disproporționate);

– dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, în orice moment, prelucrării datelor tale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul de a-ți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Club pe baza consimțământului tău înainte de retragere.

 

NOTĂ: Academia Aiki Seishin Ryu nu este obligată să notifice prelucrarea datelor cu caracter personal către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară în cazurile prevăzute de Decizia ANSPDCP nr.100/2007 (actualizată), dintre care menționăm:
Litera g) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii membri este efectuată de către asociaţii, fundaţii sau orice alte organizaţii fără scop patrimonial, exclusiv în vederea realizării specificului activităţii organizaţiei, cu condiţia ca datele să nu fie dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate.

CLUBUL certifică faptul că respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanță, cu toate modificările și actualizările ulterioare. De asemenea, începând cu 25 mai 2018, CLUBUL certifică faptul că respectă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Toate datele personale furnizate de către CURSANŢI sunt strict confidențiale. CLUBUL se angajează, pe perioadă nedeterminată, să nu furnizeze aceste date niciunui terț, cu excepția furnizorilor de servicii menționați (și în condițiile sus-menționate), precum și a cazurilor în care legislația în vigoare îl obligă în acest sens. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a acestora, pe parcursul colectării, transmiterii, folosirii și procesării lor. La cererea ta expresă, trimisa la adresa datepersonale@aikiseishin.ro, CLUBUL poate să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, orice date furnizate de tine. Dacă ți se pare că ți-au fost încălcate drepturile conferite de Legile nr.677/2001, nr.365/2002 sau OU nr.130/2000 sau de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, te rugăm să ne contactezi la aceeași adresă de email (datepersonale@aikiseishin.ro). Iar dacă problema nu poate fi rezolvată amiabil, te poți adresa și ANSPDCP în vederea depunerii unei plângeri. Citește aici câteva aspecte de luat în seamă înainte de depunerea unei plângeri, precum și modele specifice în acest sens.

 

Art. 10 – DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT), MARCA ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

În conformitate cu Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, vă facem cunoscute următoarele: Toate drepturile sunt rezervate. Utilizatorul trebuie să presupună că orice vede sau citește pe acest Website este protejat de drepturi de autor, în afara situațiilor în care este menționat altfel în mod expres. Orice preluări (integrale sau parțiale) ale informațiilor (sub formă de text, imagine, screenshot, document sau alt tip de fişier) conținute în acest site, pot fi folosite doar în condițiile menționate în acești Termeni și Condiții.

Academia Aiki Seishin Ryu oferă acces liber la site-ul www.aikiseishin.ro și autorizează utilizatorii/vizitatorii site-ului să vizualizeze, să imprime, să transmită informatii existente pe site, să copieze și/sau să creeze derivate, doar în scopuri personale, non-comerciale.

Utilizatorul nu este însă autorizat să copieze, să creeze derivate, să publice sau republice, să reproducă, să transmită, să comercializeze sau să distribuie sub orice formă (online sau offline) conținutul acestui website (integral sau parțial), incluzând text, imagini, screenshot-uri, fișiere (DOC, PDF sau cu altă extensie), materiale audio sau video, în alte scopuri decât cel personal și non-comercial, fără permisiunea scrisă și explicită din partea Academiei.

 

REGULI DE UTILIZARE:

CE AI VOIE să faci ca utilizator/vizitator al site-ului?

– Poți vizualiza și imprima orice informație publică de pe site, numai pentru uzul personal, non-comercial.
– Poți descărca (downloada) orice materiale prezentate pe www.aikiseishin.ro, numai pentru uzul personal, non-comercial.
– Poți publica și republica linkuri și trimiteri către orice pagini sau resurse ale site-ului www.aikiseishin.ro; publicarea acestora poate fi făcută pe orice website, inclusiv în rețelele de socializare, unde sunt acceptate articolele create automat de acestea cu poză/imagine, titlu, url și fragmente din textele existente pe pagina la care se face trimitere.
– Poți cita sau publica fragmente (de cel mult 100 cuvinte) din textele site-ului, cu condiția să nu fie modificate, să menționezi sursa (URL-ul integral) și să menții intacte toate mențiunile referitoare la drepturile de autor, mărcile înregistrate şi orice alte notificări referitoare la drepturi de proprietate intelectuală.
– Poți folosi imagini preluate din website, doar în scopul realizării unei trimiteri către pagina sursă de pe site-ul www.aikiseishin.ro de unde a fost preluată respectiva poza, cu condiția de a nu modifica în nici un fel poza preluată. Modificările includ prelucrare/editare foto, crop sau alte ajustări ale imaginii. Odată cu folosirea imaginii, revine și obligația de a publica și de a menține intacte toate mențiunile referitoare la drepturile de autor, mărcile înregistrate şi orice alte notificări referitoare la drepturi de proprietate intelectuală (ex. Copyright (c) Academia Aiki Seishin Ryu, www.aikiseishin.ro). Acestea trebuie să fie vizibile, în imediata vecinătate a pozei (într-una din lateralele acesteia).

CE NU AI VOIE să faci ca utilizator/vizitator al site-ului?

NU SUNT PERMISE:
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, șergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua ACADEMIEI, prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”.
– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.

În concluzie: reproducerea, copierea, crearea unor derivate, multiplicarea, comercializarea (vânzarea), revânzarea, distribuirea sau exploatarea materialelor puse la dispoziție de ACADEMIE prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. Orice eventual litigiu în legatură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

ACADEMIA va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări. Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală, conform legislației în vigoare.

 

Art. 11 – LINKURI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI

Pentru a veni în ajutorul utilizatorilor săi www.aikiseishin.ro poate oferi linkuri către website-uri care sunt create şi întreținute de către alte entități publice sau private. Toate aceste linkuri sunt furnizate numai ca resurse de informare. CLUBUL nu are control asupra site-urilor către care oferă linkuri şi nu poate garanta sau să fie făcut răspunzător pentru acuratețea, bonitatea sau oportunitatea oricăror informații, date, opinii, sfaturi sau afirmații publicate de către asemenea website-uri terțe. Utilizatorul accepta ca www.aikiseishin.ro nu este răspunzător pentru comportamentul defăimător, jignitor sau ilegal al altor utilizatori, linkuri sau terțe părți, precum şi pentru riscul de a fi vătămat în orice fel prin accesul către acestea, iar răspunderea cade exclusiv pe seama utilizatorului.

 

Art. 12 – EXONERARE DE RĂSPUNDERE și DENEGARE DE RESPONSABILITATE

CLUBUL nu oferă nici un fel de garanții, exprese sau implicite, incluzând, fără limitare, garanții de potrivire pentru un anume scop, de vandabilitate sau neatingere a drepturilor unor terțe părți, care rezultă din utilizarea unui produs, serviciu sau practici sportive sau comerciale. Utilizarea oricărui Serviciu oferit de CLUB reprezintă o acceptare din partea dvs. a acestor termeni de utilizare. CLUBUL nu va fi răspunzător pentru nicio daună directă, indirectă, specială, consecvențială sau incidentală inclusiv, dar fără limitare la, deteriorare a sănătății utilizatorului sau a integrității sale corporale, pierderi de profituri, costuri de înlocuire a bunurilor, pierdere sau deteriorare a datelor, ce rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a oricăror produse sau/şi servicii oferite de CLUB, daune ce rezultă din utilizarea sau bazarea pe informațiile prezente în cadrul cursurilor Academiei sau a website-ului www.aikiseishin.ro, chiar dacă Academia a fost notificată despre posibilitatea unor asemenea daune.

În cazul website-ului, această exonerare de răspundere se aplică de asemenea oricăror daune sau pagube produse de orice defecțiune de funcționare, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în funcționare sau transmitere, virus informatic, cădere a liniilor de comunicații, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, alterare a, sau utilizare a datelor înregistrate sau neglijență. De asemenea, utilizatorul website-ului acceptă că Academia nu este răspunzătoare pentru comportamentul defăimător, jignitor ale vreunui utilizator al website-ului (vizitator sau cursant/membru) sau pentru materialele acestora care încalcă drepturi ale unor părți terțe, sau comportament ilegal al acestora, iar www.aikiseishin.ro (CLUBUL) își rezervă dreptul de a înlătura asemenea materiale de pe website fără notificări prealabile și fără nici un fel de răspundere ulterioară.

Înainte de a întreprinde studiul oricărei arte marțiale, este obligatoriu să se consulte un medic specialist și să se obțină o adeverință prin care să se ateste faptul că persoana este aptă pentru sport și efort fizic susținut.

Orice persoană trebuie să cunoască faptul că începerea oricărui curs de arte marțiale sau antrenament fizic, în cadrul unui curs sau conform informațiilor prezentate în orice material ASR (digital sau pe hârtie), o va face pe propria răspundere și în totalitate pe propriul risc (aici includem orice durere fizică sau psihologică, orice prejudiciu sau pierdere de orice natură care s-ar putea suporta).

Academia Aiki Seishin Ryu și autorul documentelor și materialelor ASR (împreună cu colaboratorii implicați în proiecte) nu își pot asuma nici o responsabilitate sau răspundere pentru leziuni sau pierderi pe care cineva le-ar putea suporta ca urmare a preluării și punerii în practică a oricărei informații furnizate în acestea. Academia Aiki Seishin Ryu nu își asumă responsabilitatea față de niciun terț ce ar putea fi prejudiciat de persoana care a întreprins orice acțiuni ca urmare a citirii/învățării/însușirii/repetării sau implementării informațiilor furnizate sau a derulării vreunui antrenament sau curs în baza informațiilor aflate/însușite în cadrul CLUBULUI.

De asemenea, CLUBUL specifică în mod explicit faptul că fiecare persoană care se înscrie la un curs/o activitate organizat(ă) de acesta se obligă să își facă investigațiile medicale necesare prin care să certifice faptul că este sănătos și apt pentru sport și să refacă aceste investigații medicale cel puțin anual (sau ori de câte ori este necesar), certificând regulat că este ”apt(ă) pentru sport” (prin depunerea în original a adeverinței medicale). În cazul în care, pe parcursul antrenamentelor, cursantul simte orice înrăutățire a stării sale de sănătate (fizică sau psihică) este responsabilitatea sa să întrerupă aceste cursuri și/sau antrenamente și să ia măsurile pe care le consideră necesare pentru menținerea sau refacerea stării de sănătate.

TOȚI cursanții/participanții la activități organizate de CLUB acceptă responsabilitatea și declară pe propria răspundere că sunt apți/apte pentru sport și că nu suferă de boli de inimă sau de alte afecțiuni care implică riscuri pentru sănătate în cazul depunerii de efort fizic. Astfel, CLUBUL nu este responsabil de aptitudinea cursanților de a face sport sau de capacitatea cursanților (din punct de vedere medical – fizic și psihic) de a face față efortului fizic pe care îl resimt în cadrul cursurilor/activităților la care participă.

 

Art. 13 – RĂSPUNDEREA

CLUBUL răspunde material numai pentru pagubele materiale cauzate în mod direct utilizatorului, cursantului sau clientului ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în cadrul contractului de prestări servicii încheiat între părți, în limita unei sume ce nu poate depăși valoarea totală a serviciului contractat/plătit. Această limitare a sumei despăgubirii se aplică şi în cazul în care între CLUB şi cursant nu a fost încheiat un contract de prestării servicii. În orice situație în care un cursant /utilizator /client apelează la serviciile CLUBULUI, cu sau fără încheierea unui contract, se aplică această limitare a sumei despăgubirii.

 

Art. 14 – RECLAMAȚII, SUGESTII, COMENTARII

Prețuim opinia ta și sperăm să facem interacțiunea ta cu noi (CLUBUL) una excelentă! Astfel, încurajăm comentariile, sugestiile și detaliile despre satisfacția sau insatisfacția ta legată de unul din serviciile sau produsele noastre, atunci când ne-ai contactat sau ai folosit unul dintre ele. Am vrea, de asemenea, să auzim dacă un anumit membru al echipei noastre ți-a oferit un serviciu excepțional sau merită lăudat pentru anumite fapte/acțiuni (sau invers – criticat sau certat). Ne poți trimite aceste detalii pe adresa de email feedback@aikiseishin.ro.

 

Art. 15 – POLITICA DE ”COOKIE” / INTERNET COOKIES

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Pe site-ul www.aikiseishin.ro se pot folosi următoarele tipuri de cookie-uri:
JSESSIONID: este un cookie de sesiune, generat automat, care este utilizat pentru managementul aplicațiilor web (protocol HTTP, completarea online a notificării, accesarea registrului online al notificărilor). Acest cookie se șterge automat la închiderea browserului.
YOUTUBE Cookies: pe paginile unde au fost incluse clipuri video, prin canalul Youtube securizat, în privacy-enhanced mode (modul cu grad sporit de confidențialitate). Acesta poate instala module cookie (de sesiune / persistente) pe calculatorul dumneavoastră doar în momentul în care se dorește redarea acestuia (Play). Mai multe informații găsiți pe pagina https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=ro-RO

Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri, însă, pot face anumite secțiuni/pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. Mai multe informații despre cookie-uri puteți găsi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

 

Art. 16 – DISPOZIŢII FINALE

CURSANŢII care se înscriu şi participă la cursurile şi antrenamentele organizate de CLUB, precum şi la stagiile şi seminariile acestuia, se obligă să respecte întrutotul regulamentele şi statutele CLUBULUI si ale organizaţiilor la care acesta este afiliat, inclusiv Termenii și Condițiile afișate pe website (www.aikiseishin.ro/termeni/) acceptând condițiile impuse de aceste entități cu privire la participarea la cursurile lor, la comportamentul şi eticheta din timpul antrenamentelor, precum şi practicarea artelor marțiale şi folosirea tehnicilor însușite pe parcursul acestora.

De asemenea, pentru evitarea accidentărilor, CURSANTUL se obligă să respecte cu stricteţe indicaţiile instructorilor pe parcursul antrenamentelor!

CURSANTUL (sau părintele/tutorele legal, în cazul minorului, pentru şi în numele acestuia) declară pe propria răspundere că nu suferă de boli psihice, boli de inimă, ale sistemului nervos sau de alte afecţiuni care implică riscuri pentru sănătate în cazul depunerii de efort fizic. Încălcarea acestui angajament exonerează CLUBUL/ACADEMIA de orice responsabilitate în această privință.

Dacă ești membru ASR, în cazul schimbării detaliilor de contact sau a datelor personale, ai obligația de a ne informa în scris, în termen de 10 zile.

În temeiul prezentului acord, consimți în ceea ce privește comunicarea electronică cu Academia și website-ul www.aikiseishin.ro referitor la Servicii și Conținut. De asemenea, ești de acord că orice mijloc de comunicare electronică utilizat (website, email, SMS) în relația cu tine satisface cerințele legale.

ACADEMIA poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice pe acest site și nu au caracter retroactiv. Prezentul acord este guvernat de legea română. Orice neînțelegere privind prezentul acord se soluţionează pe cale amiabilă. În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, se va recurge la mijloacele prevăzute de lege.