Înscrieri

Pentru rezervarea unui loc în cadrul Academiei ASR, este necesară completarea formularului de mai jos, conform vârstei la care se încadrează cursantul.

Mențiune: În cazul rezervărilor făcute pentru grupa mică – AM.abilități (5-6 ani) – se programează inițial, în mod obligatoriu, și un antrenament de probă. Data exactă se decide de comun acord între părinte și instructor, după completarea și trimiterea formularului de mai jos. Numai după acest antrenament de probă se va putea finaliza efectiv înscrierea (cu acordul instructorului).

Odată cu venirea la sală, vei putea finaliza procesul de înscriere, devenind membru activ în cadrul Academiei ASR, prin semnarea formularului de inscriere (derulează pagina pentru linkurile de download) și depunerea adeverinței medicale în original.

Te așteptăm cu drag!

Atenţie! Documentele pe care le anexezi la formularul online nu trebuie să depăşească mărimea de 7 MB/fişier. În caz că foloseşti poze făcute direct cu telefonul mobil, verifică dimensiunea acestora înainte de a le încărca. Cel mai sigur ar fi să faci poze cu rezoluţia MINIMĂ disponibilă pe camera foto a telefonului, pentru a elimina riscul încărcării unor fişiere peste limita admisă de server. În caz contrar, datele nu vor putea fi transmise către noi. Mulţumim pentru înţelegere!Fișierele acceptate sunt: doc,docx,pdf,gif,jpg,jpeg,png,tif,tiff
Mărime maximă: 7mbDESPRE FIȘIERELE ANEXATE
ATENȚIE!!! Orice fișier anexat trebuie să fie MAI MIC de 7 MB.

Dacă anexați o poză direct din telefonul mobil, asigurați-vă că este mai mică de 7 MB – altfel, este posibil ca datele din formular să nu fie transmise către noi. Mărimea fișierului se poate afla accesând poza în Galeria foto și apăsând pe butonul Mai multe, urmat de opțiunea Detalii; în engleză More/Details)

Sau, pentru siguranță, puteți modifica din setările camerei foto rezoluția la care va face poza, alegând cea mai mică rezoluție oferită de telefon.


Citește aici: Termeni și Condiții.
Citește aici: Regulament ASR.


ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

Mențiune: Actele deja anexate în formă electronică la formularul online nu mai trebuie aduse și pe hârtie. Excepție fac ADEVERINȚA MEDICALĂ (care este necesară în original) și CEREREA DE ÎNSCRIERE (care trebuie semnată în original, pe hârtie).

Acte necesare pentru minorii de până în 14 ani (categoria 5-13 ani):
cerere de înscriere – formular completat şi semnat (de către părinte/tutore) cel târziu la data începerii cursului,
copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) al părintelui/tutorelui care semnează cererea de înscriere [document necesar pentru identificarea adultului ce dorește înscrierea minorului la curs], 
copie după certificatul de naștere a copilului (în cazul în care demersul înscrierii la curs este efectuat de părinte) – [document necesar pentru identificarea minorului, atestarea legăturii părinte-copil și dovada că adultul identificat anterior este cel împuternicit legal și responsabil de minorul în cauză] sau, în cazul unui tutore, și o copie după documentul justificativ (hotărârea judecătorească/decizia autorității tutelare) care atestă statutul de tutore al adultului față de minorul în cauză,
adeverință medicală – în original – cu vechime mai mică de 30 zile, care să ateste că viitorul cursant este apt pentru sport [document necesar conform legii 69/2000 pentru orice persoană ce dorește să practice activități sportive într-un cadru organizat], 
poză (tip portret) a copilului [necesară pentru identificarea vizuală a minorului ce dorește să participe la curs].

Acte necesare pentru persoanele minore care au împlinit deja 14 ani (categoria 14-17 ani):
cerere de înscriere – formular completat şi semnat (personal, precum şi de către părinte/tutore) cel târziu la data începerii cursului,
copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) al minorului [document necesar pentru identificarea acestuia], 
copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) al părintelui/tutorelui care semnează cererea de înscriere [document necesar pentru identificarea acestuia] sau, în cazul tutorelui – copie după documentul justificativ (hotărârea judecătorească/decizia autorității tutelare) care atestă statutul de tutore al adultului față de minorul în cauză,
adeverință medicală – în original – cu vechime mai mică de 30 zile, care să ateste că viitorul cursant este apt pentru sport [document necesar conform legii 69/2000 pentru orice persoană ce dorește să practice activități sportive într-un cadru organizat].

Acte necesare pentru persoanele majore (categoria 18+ ani):
cerere de înscriere – formular completat şi semnat (personal) cel târziu la data începerii cursului,
copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) – [document necesar pentru identificarea acestuia], 
adeverință medicală – în original – cu vechime mai mică de 30 zile, care să ateste că viitorul cursant este apt pentru sport [document necesar conform legii 69/2000 pentru orice persoană ce dorește să practice activități sportive într-un cadru organizat].


Fișierele acceptate sunt: doc,docx,pdf,gif,jpg,jpeg,png,tif,tiff
Mărime maximă: 7mb
Citește aici pagina Termeni și Condiții.