Termeni şi condiţii

Ultima actualizare — Documentul Termeni și Condiții TC-ASR / 20.11.2022

Două link-uri directe către protecția datelor și politica de cookie:
Art. 9 – POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL și COMUNICAREA ELECTRONICĂ
Art. 10 – POLITICA DE COOKIE

DATE DE IDENTIFICARE: ACADEMIA AIKI SEISHIN RYU (denumită mai departe “Academia” sau ”Clubul”)
—————————————————————————————————————
Denumire oficială completă: Asociaţia Clubul Sportiv Academia Aiki Seishin Ryu
Sediul social: Bld. Corneliu Coposu, Nr.4, Sector 3, Bucureşti (Atenție – la adresa sediului social nu se derulează niciun fel de activitate! Antrenamentele sunt organizate la adresa dojo-ului: Al. Solca, Nr.3A, Sector 5, București)
Cod de Înregistrare Fiscală (CIF): 35140295
Cont bancar (IBAN): RO37 INGB 0000 9999 0544 8735, deschis la ING Bank

Asociația noastră este o entitate non-profit, organizație neguvernamentală și apolitică, ce funcționează ca structură sportivă.

Asociație înființată în baza încheierii nr. 235/11.09.2015 emisă de Judecătoria Sector 3 București și înscrisă în Registrul entităţilor/unităţilor de cult din România din data de 26.06.2020
Asociație înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. de înregistrare 21081/A/2015
Certificat de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 108/01.10.2015
Certificat de Înregistrare Fiscală seria A nr. 1025066 emis în data de 20.10.2015
Autorizație de funcționare nr. 057 din 21.03.2016 emisă de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS)
Certificat de Identitate Sportivă emis de MTS în data de 21.03.2016, Registrul Special nr. 63
Număr de identificare în Registrul Sportiv: B/A2/00061/2016
Locație Dojo principal: Aleea Solca, nr.3A, sector 5, București
Autorizație de securitate la incendiu nr. 2915/17/SU-B-IF-A din 16.10.2017 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) pentru locația dojo-ului principal din Aleea Solca, Nr.3A, Sector 5, București.

PREAMBUL

Acest website este deținut de ACS Academia Aiki Seishin Ryu, entitate non-profit, organizație neguvernamentală și apolitică.

Prin intrarea pe acest website (www.aikiseishin.ro), accesarea oricărei pagini conținute de acesta, sau prin înscrierea la unul dintre cursurile prezentate, confirmi că ai citit, înțeles şi acceptat termenii şi condițiile, așa cum sunt descrise în prezentul document (prezenta pagină web). În cazul înscrierii la cursuri (respectiv ca membru în cadrul Clubului) vei oferi în plus consimțământul tău explicit, prin semnarea în original a cererii de înscriere. Prin exprimarea acceptului cu privire la termenii şi condițiile redactate în cuprinsul acestei pagini, certifici pe propria răspundere că ești o persoană cu vârsta de cel puțin 14 ani, care înțelege drepturile şi obligațiile legale ce decurg din accesarea acestui site, a produselor şi serviciilor oferite.

Secțiunea „Termeni şi condiții” poate fi actualizată periodic. Academia îşi asumă dreptul de a schimba şi actualiza oricând aceşti termeni, urmând ca aceștia să intre în vigoare de la data publicării lor online. Verificaţi regulat această pagină pentru a fi la curent cu ultimele condiţii impuse de Academie.

Art. 1 – INTRODUCERE

Această secțiune (pagină web) conține informațiile despre accesarea şi utilizarea paginilor din cadrul website-ului www.aikiseishin.ro, regulile, drepturile și obligațiile vizitatorilor, utilizatorilor și cursanților ce participă și/sau se înscriu la unul – sau mai multe – cursuri organizate de Asociația Clubul Sportiv Academia Aiki Seishin Ryu (denumită mai departe “CLUBUL” sau “ACADEMIA”), precum și politicile la care acesta din urmă aderă.

DEFINIȚII

Pagina web „Termeni şi Condiții” (www.aikiseishin.ro/termeni/) reprezintă echivalentul unui acord legal (contract) între tine (vizitator, utilizator, consumator, membru sau cursant) şi noi (Clubul), cu privire la utilizarea website-ului www.aikiseishin.ro, a serviciilor şi cursurilor oferite (numite mai departe „Servicii”), precum şi a tuturor materialelor de instruire, a informațiilor şi suporturilor de curs sau a materialelor didactice (numite mai departe „Conținut”).

ASR – prescurtare pentru „Aiki Seishin Ryu”; în cazul sintagmei „ASR” sau „Academia ASR” se face referire directă la Asociația Clubul Sportiv Academia Aiki Seishin Ryu; astfel, „membru ASR” este un membru al Academiei Aiki Seishin Ryu, o persoană înscrisă pe bază de cerere în cadrul Clubului, deținând calitatea de membru activ.

„Cursant” – orice persoană care a solicitat deținerea calității de membru simpatizant/activ în cadrul Clubului și participă la unul dintre cursurile sau activitățile organizate de acesta, în funcție de situație plătind sau nu o taxă de membru, de acces, de înscriere sau cotizație lunară. Anumite evenimente (cele cu acces liber) nu necesită niciun fel de plată către Academie.

„Cotizație” – contribuție bănească obligatorie oricărui membru activ în cadrul Clubului. Aceasta se plătește în avans, în mod uzual sub forma unei cotizații lunare, însă poate fi achitată și în avans pe mai multe luni. Valoarea ei este stabilită de Consiliu Director și specificată în cadrul Regulamentului.

„Taxă de înscriere” – taxă obligatorie tuturor persoanelor care solicită deținerea calității de membru activ în cadrul Clubului, inclusiv foștilor membri care și-au pierdut această calitate în urma neachitării cotizației lunare (sau a taxei de continuitate, după caz). Valoarea ei este stabilită de Consiliu Director și specificată în cadrul Regulamentului.

„Taxă de continuitate” – contribuție minimă lunară pentru persoanele ce doresc să-și mențină statutul de membru în cadrul Clubului și în lunile în care iau pauză de la activități/cursuri. Valoarea ei este stabilită de Consiliu Director și specificată în cadrul Regulamentului.

Prin folosirea website-ului, precum și la înscrierea la orice curs prezentat pe www.aikiseishin.ro şi organizat de ACADEMIE, accepți şi ești de acord cu Termenii şi Condițiile în totalitatea lor, devenind parte a acestui acord (contract). De asemenea, prin plata oricăror taxe sau contribuții bănești către Club (rezervare a unui loc în cadrul cursului, taxă de înscriere, avans din prețul cursului sau a tarifului integral – respectiv cotizația lunară), CURSANTUL acceptă în totalitate regulile şi clauzele menționate în prezentul document „Termeni şi Condiții”, devenind parte a acestui acord.

Art. 2 – ORGANIZATORUL

Numele organizației este: Asociația Clubul Sportiv ACADEMIA AIKI SEISHIN RYU (denumită mai departe “CLUBUL” sau “ACADEMIA”).
Academia este o organizație neguvernamentală, non-profit, de interes privat, cu personalitate juridică, ce promovează dezvoltarea artelor marțiale în România.
Sediul social: Bld. Corneliu Coposu, Nr.4, Sector 3, Cod poștal 030605, Bucureşti
Asociație înființată în baza încheierii nr. 235/11.09.2015 emisă de Judecătoria Sector 3 București și înscrisă în Registrul entităţilor/unităţilor de cult din România din data de 26.06.2020
Asociație înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. de înregistrare 21081/A/2015
Certificat de Înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 108/01.10.2015
Certificat de Înregistrare Fiscală seria A nr. 1025066 emis în data de 20.10.2015
Autorizație de funcționare nr. 057 din 21.03.2016 emisă de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS)
Certificat de Identitate Sportivă emis de MTS în data de 21.03.2016, Registrul Special nr. 63
Număr de identificare în Registrul Sportiv: B/A2/00061/2016
Autorizație de securitate la incendiu nr. 2915/17/SU-B-IF-A din 16.10.2017 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU)
Cod de Înregistrare Fiscală (CIF): 35140295
Cont bancar (IBAN): RO37 INGB 0000 9999 0544 8735, deschis la ING Bank

Art. 3 – ÎNSCRIERI, TAXE ȘI COTIZAȚII

Procedura de înscriere începe prin completarea online a formularului de înscriere și anexarea tuturor documentelor solicitate. Formularele sunt semnate de persoane majore (minimum 18 ani împliniți) ce vor fi responsabile legal pentru declarațiile făcute și semnate. Părintele (sau tutorele legal) va fi responsabil pentru propriile date, precum și pentru cele ale copiilor (minori) pe care îi înscrie. Copiile după actele oficiale pot fi anexate încă de la completarea online a formularului, în formă electronică (variantă recomandată!), sau aduse pe hârtie, sub formă de copie după original. Înainte de începerea cursului se va depune și ADEVERINȚA MEDICALĂ a cursantului. Detalii despre actele necesare se găsesc mai jos.

Acte necesare pentru minorii de până în 14 ani (categoria 6-13 ani):
cerere de înscriere – în lipsa formularului online și doar ca situație excepțională, se poate completa şi semna (de către părinte/tutore) formularul de înscriere pe hârtie, cel târziu la data începerii cursului [Recomandăm întotdeauna înscrierea prin completarea formularului ONLINE!],
copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) al părintelui/tutorelui care semnează cererea de înscriere [document necesar pentru identificarea adultului ce dorește înscrierea minorului la curs],
copie după certificatul de naștere a copilului (în cazul în care demersul înscrierii la curs este efectuat de părinte) – [document necesar pentru identificarea minorului, atestarea legăturii părinte-copil și dovada că adultul identificat anterior este cel împuternicit legal și responsabil de minorul în cauză] sau, în cazul unui tutore, și o copie după documentul justificativ (hotărârea judecătorească/decizia autorității tutelare) care atestă statutul de tutore al adultului față de minorul în cauză,
adeverință medicală – cu vechime mai mică de 30 zile, care să ateste că viitorul cursant este clinic sănătos și apt pentru sport [document necesar conform legii 69/2000 pentru orice persoană ce dorește să practice activități sportive într-un cadru organizat],
poză (tip portret) a copilului [necesară pentru identificarea vizuală a minorului ce dorește să participe la curs].

Acte necesare pentru persoanele minore care au împlinit deja 14 ani (categoria 14-17 ani):
cerere de înscriere – în lipsa formularului online și doar ca situație excepțională, se poate completa şi semna (de către părinte/tutore) formularul de înscriere pe hârtie, cel târziu la data începerii cursului [Recomandăm întotdeauna înscrierea prin completarea formularului ONLINE!],
copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) al minorului [document necesar pentru identificarea acestuia],
copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) al părintelui/tutorelui care semnează cererea de înscriere [document necesar pentru identificarea acestuia] sau, în cazul tutorelui – copie după documentul justificativ (hotărârea judecătorească/decizia autorității tutelare) care atestă statutul de tutore al adultului față de minorul în cauză,
adeverință medicală – cu vechime mai mică de 30 zile, care să ateste că viitorul cursant este clinic sănătos și apt pentru sport [document necesar conform legii 69/2000 pentru orice persoană ce dorește să practice activități sportive într-un cadru organizat].

Acte necesare pentru persoanele majore (categoria 18+ ani):
cerere de înscriere – în lipsa formularului online și doar ca situație excepțională, se poate completa şi semna (personal) formularul de înscriere pe hârtie, cel târziu la data începerii cursului [Recomandăm întotdeauna înscrierea prin completarea formularului ONLINE!],
copie după un act de identitate cu poză (CI sau pașaport) – [document necesar pentru identificarea acestuia],
adeverință medicală – cu vechime mai mică de 30 zile, care să ateste că viitorul cursant este clinic sănătos și apt pentru sport [document necesar conform legii 69/2000 pentru orice persoană ce dorește să practice activități sportive într-un cadru organizat].

Recomandăm ca toți membrii Academiei să își reînnoiască anual adeverința medicală!

Actualizarea (depunerea noii adeverințe medicale) se face în mod uzual, la începutul anului calendaristic, în perioada 1 – 31 ianuarie (pentru adulți) și la începutul anului școlar, în perioada 1 – 30 septembrie (pentru copii).

3.1 – CONTRIBUȚII, TAXE ȘI COTIZAȚII, CONDIŢII DE PLATĂ:

Abonament/Cotizație lunară: conform Regulamentului. Costul este afişat și pe pagina online a fiecărui curs în parte și este valabil pentru luna în curs.
Oferte, reduceri și alte beneficii – conform Regulamentului.
Taxă de înscriere: conform Regulamentului.
Taxă de examinare: conform Regulamentului.
– În cazul în care cursantul a fost respins la un examen, neîndeplinind minimul cerințelor comisiei de examinare, acesta va mai avea dreptul de a repeta examenul în următoarea sesiune, plătind o taxă de re-examinare, conform Regulamentului.

PREŢURILE NU INCLUD: apa pe parcursul antrenamentelor (excepție: doar în măsura în care cursantul a avut apă și a terminat-o sau prin excepție a uitat să-și aducă sticla de apă la antrenament), cafea, asigurări, cazare, masă sau transport până la locația de desfășurare a cursului sau orice alte cheltuieli personale ale cursanților.

Un sumar al contribuțiilor, taxelor și abonamentelor găsiți aici.

MODALITĂŢI DE PLATĂ:
online, pe website-ul aikiseishin.ro, folosind un card bancar de debit sau de credit;
– prin transfer bancar/ordin de plată, direct în contul Academiei;
– în numerar la un reprezentant al Academiei.
Plățile se fac numai în lei (RON).

Începând cu anul 2021, se pot face online donații și contribuții de membru (cu plată unică, nerecurente) și în cryptomonedele Bitcoin (BTC) sau Ethereum (ETH). Acest tip de contribuții (sau donații) pot fi făcute prin intermediul platformei Coinbase. Clubul va menține aceste contribuții pe termen lung în cryptomonedele primite. În cazurile rare în care totuși va vinde cryptomonede pentru FIAT (RON, USD sau altă valută), clubul se va asigura că respectă toate reglementările legale în acest sens, inclusiv orice raportări/declarații obligatorii și plătind orice eventuale taxe sau impozite aferente (atunci când legea o impune).

MENȚIUNI IMPORTANTE despre cotizație și frecventarea cursurilor: În baza cotizației lunare plătite, membrul nu CUMPĂRĂ un serviciu (comercial) sau un anumit număr de ședințe* (nefiind vorba de un contract sau prestări de servicii comerciale), ci achită taxa de apartenență/adeziune la clubul nostru sportiv, obținând astfel dreptul de ACCES la anumite activități ale clubului (cum ar fi antrenamentele din cadrul unui curs/stil de arte marțiale), în limita și în măsura în care clubul organizează și planifică aceste activități (conform Regulamentului intern și programului anunțat oficial pentru fiecare curs în parte).

* Cursurile private includ niște excepții și reguli speciale (menționate în clar pe pagina aferentă acestora).

Astfel, cursantul (membrul clubului) va putea participa la antrenamentele din cadrul cursului la care s-a înscris, conform programului afișat de club, fără ca abonamentul plătit să fie calculat la un anumit număr minim de ore, de ședințe sau de antrenamente. Firește, Academia ASR depune eforturi ca toate antrenamentele să se desfășoare conform programului afișat online, pe cât posibil fără întreruperi (cu excepția sărbătorilor legale sau a evenimentelor anunțate în avans, conform planificării calendarului oficial al organizației). Uneori, însă, astfel de întreruperi pot surveni, în mod inopinat, din motive obiective, de forță majoră. În aceste cazuri, se va încerca ajustarea programului, în măsura posibilităților, pentru ca efectele negative pentru cursanți să fie minime. Mai mult, atunci când este posibil, vom anunța o locație alternativă în care să se poată desfășura activitatea programată sau reprogramăm activitatea pentru o dată ulterioară (ex. în cazul seminarelor) sau vom schimba temporar instructorul principal cu unul secundar sau colaborator. Atunci când nici una dintre aceste variante nu este posibilă, vom fi nevoiți să anulăm antrenamentele respective. Cu excepția seminarelor și evenimentelor individuale anulate (pentru care taxele de participare se returnează integral), orice alte anulări sau întreruperi sporadice, neprogramate, ale unor antrenamente curente (de grup) nu oferă cursanților (membrilor) dreptul de a li se returna (parțial sau total) cotizația. Clubul va face toate demersurile necesare pentru evitarea acestor scenarii, pe cât posibil. În același timp, însă, ne bazăm și pe înțelegerea membrilor în rarele cazuri când aceste situații sunt imposibil de evitat.

LOCAŢIA / ADRESĂ DOJO: Locațiile sunt menționate pe site în pagina Contact. Locația principală în care se vor derula, în mod uzual, antrenamentele și seminarele este Aleea Solca, nr.3A, subsol, București – Sector 5. În cazul folosirii altor locații, ACADEMIA va menționa în clar acest fapt, oferind toate detaliile necesare.

FRECVENŢA: în mod uzual între 1 şi 3 zile/săptămână/curs (conform programului şi orarului stabilite de Academie şi afişate pe website); prin înscrierea la cursuri sau module multiple, precum și în cazurile în care optează pentru abonamente premium (flexibile sau full-time), în anumite cazuri, cursantul/membrul clubului poate participa la mai multe antrenamente pe săptămână, conform programului sau condițiilor aplicabile acelor cazuri.

COSTUMAŢIE / ECHIPAMENT / ACCESORII NECESARE: Gi (kimono de antrenament) de culoare albă, albastră, gri sau neagră, centură (pentru începători întotdeauna centură de culoare albă), papuci, apă (recomandăm apa plată, la temperatura camerei) și opțional un prosop.
Gi-ul şi centura personalizate, precum și ecusoane sau patch-uri brodate pot fi achiziţionate prin reprezentanții Academiei.

3.2 – CLUBUL își rezervă dreptul de a închide/anula grupele cu mai puțin de 4 (patru) cursanți înscriși. În cazul în care nu te putem transfera la un curs echivalent, potrivit, Academia îți va returna integral suma plătită în avans (pentru care nu ai avut acces la curs), fără a oferi însă dobândă, contravaloarea comisioanelor de transfer sau alte compensații suplimentare. Atenție: returnarea banilor se aplică doar în cazul unor anulări totale – a unor grupe sau cursuri, pe o perioadă nedeterminată – nu în cazul anulării sporadice a unor antrenamente individuale dintr-o anumită zi sau o anumită perioadă (mai scurtă sau cel mult egală cu o lună).

Antrenamentele la care confirmă prezența mai puțin de 3 (trei) persoane, pot fi anulate. Persoanele (cel mult două) care au confirmat prezența, vor putea participa la un antrenament echivalent (sau similar), în măsura în care acesta există și este programat să se desfășoare în acea zi, însă numai în baza unei confirmări din partea instructorului responsabil de acel antrenament.

3.3 – Ședințele de la care absentezi nu pot fi recuperate și nici nu se poate returna echivalentul acestora în bani, parțial sau total.

3.4 – Dacă ești membru ASR, în cazul schimbării detaliilor de contact sau a datelor personale, ai obligația de a ne informa în scris, în termen de 15 zile calendaristice. Actualizările datelor și informațiilor personale pot fi făcute online aici.

3.5 – PLĂȚI

Membrii CLUBULUI achită un abonament (o cotizație lunară de membru), conform Regulamentului. Plățile se fac prin virament bancar, direct în contul bancar al asociației. Toate cotizațiile membrilor se achită în avans. Astfel, cotizația pe luna următoare se achită înainte de data de 1 a acelei luni (respectiv înainte de începerea lunii pentru care se face plata). Orice plată efectuată pe luna în curs (pentru luna în curs) este valabilă numai pentru acea lună calendaristică (până în ultima zi a lunii respective: 28, 29, 30 sau 31, în funcție de lună). Informările de plată se vor face uzual prin email, de la adresa financiar@aikiseishin.ro.

3.5.1. Locurile din cadrul cursurilor și a evenimentelor (ex. seminare) sunt limitate. Înscrierea se face pe principiul primul venit-primul servit. La înscriere, locul în cadrul cursului poate fi rezervat temporar pentru cel mult 30 zile. Anumite rezervări se pot face doar în urma achitării tarifului de rezervare (în aceste cazuri, detaliile și tariful sunt specificate în clar pe pagina web aferentă cursului sau evenimentului). Ulterior perioadei de rezervare, locul este garantat numai în momentul achitării taxei de curs.

În cazul rezervării temporare a unui loc în cadrul cursului prin plata tarifului de rezervare (atunci când acesta este specificat), CURSANTUL se obligă să transmită în scris CLUBULUI, în termen de cel mult 10 zile de la data efectuării plății, datele sale personale şi de contact (nume complet, CNP, domiciliu/adresă completă, telefon), precum şi opțiunea de plată ulterioară a cotizației (lunar sau avans pe 6 sau 12 luni). Informarea se va face fie online, prin formularul existent pe website sau prin email la adresa inscrieri@aikiseishin.ro, fie prin poșta clasică (recomandăm prin curier rapid, cu confirmare de primire) la adresa de corespondență Bd. Corneliu Coposu, Nr.4, Bl.105A, Sc.4, Ap.101, Sector 3, București, sau personal unui reprezentant al CLUBULUI (în scris).

3.5.2. În cazul în care CURSANTUL dorește înscrierea la curs direct prin achitarea cotizației, poate face plata în baza notificării de plată emise de CLUB în urma transmiterii datelor sale personale (nume complet, CNP, domiciliu/adresă completă, telefon), precum şi a opțiunii de plată a abonamentului (lunar sau avans pe 6 sau 12 luni). Informarea se poate face online, prin formularul existent pe website sau prin email la adresa inscrieri@aikiseishin.ro, fie prin poșta clasică (prin curier rapid, cu confirmare de primire) la adresa de corespondență Bd. Corneliu Coposu, Nr.4, Bl.105A, Sc.4, Ap.101, Sector 3, București, sau personal unui reprezentant al CLUBULUI (în scris).

3.5.3. Toate cotizațiile lunare de membru se achită în avans. Astfel, cotizația pe luna următoare se achită până la începerea acelei luni (altfel spus: înainte de data de 1 a lunii pentru care se face plata). Informările de plată se vor face lunar, prin email, de la adresa financiar@aikiseishin.ro. Plățile pot fi făcute și în cursul lunii, însă vor fi valabile doar până la finalul acelei luni calendaristice (până în ultima zi a lunii respective: 28, 29, 30 sau 31, în funcție de lună).

Art. 4 – DENUNŢARE UNILATERALĂ ŞI RETURNARE A BANILOR

Cotizațiile de membru și taxele/contribuțiile bănești efectuate ca membru al clubului nu se returnează.

În cazul serviciilor comerciale (facturate), conform dispozițiilor Ordonanței de Guvern nr.130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță, și a Ordonanței de Urgență nr. 34/2014, se aplică următoarea procedură de renunţare unilaterală la contract şi restituire a banilor achitaţi:

Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului.

Conform legislației, în cazul PRODUSELOR, consumatorul este răspunzător de achitarea cheltuielilor aferente returnării acestora către comerciant. Această procedură se adresează clienților care au achiziționat produse de pe site-ul www.aikiseishin.ro.

În cazul cursurilor facturate (vândute ca activitate comercială), termenul de 14 zile lucrătoare prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă din ziua plății avansului pentru înscriere la curs (sau pentru rezervarea unui loc în cadrul cursului) sau de la data încheierii contractului între părți (atunci când există un contract scris). Având în vedere că serviciile prestate nu mai pot fi returnate, banii pentru acestea nu mai pot fi returnați odată ce serviciul a fost prestat.

ATENȚIE: înscrierea (prin cerere de înscriere/formular online) la un curs de arte marțiale ca MEMBRU în cadrul asociației, nu permite aplicarea normelor OU nr.34/2014 (pentru restituirea banilor achitați), pentru că nu este vorba de un serviciu comercial sau activitate economică!! Plățile efectuate ca urmare a procedurii de înscriere ca membru în cadrul organizației noastre (Asociația Clubul Sportiv Academia Aiki Seishin Ryu) sunt interpretate fiscal drept „cotizații de membru”. Conform OG26/2000 cu privire la asociații și fundații, a legii 69/2000 privind structurile sportive fără scop lucrativ și a Codului Fiscal în vigoare, cotizațiile și contribuțiile bănești ale membrilor organizațiilor non-profit au regim special și se achită direct către asociație, fără nevoia emiterii de facturi sau alte formalități suplimentare.

4.1 REGULI DE RESTITUIRE A BANILOR (pentru serviciile comerciale contractate)

În cazul serviciilor comerciale (achiziționate în baza unui contract de prestări servicii, facturate ca atare), renunțarea se realizează prin intermediul unei comunicări scrise adresate CLUBULUI, la adresa inscrieri@aikiseishin.ro sau personal unui reprezentant al CLUBULUI.

ORICE RESTITUIRE A BANILOR SE FACE NUMAI ÎN BAZA UNEI CERERI EXPRESE, ÎN SCRIS, DIN PARTEA CURSANTULUI. În lipsa unei cereri, sumele achitate rămân în cadrul Academiei. Orice sume achitate în avans vor fi restituite cursantului în cazul în care Clubul este nevoit să anuleze un curs contractat și facturat.

4.2 – Neprezentarea (totală sau parțială) la curs, din vina CURSANTULUI, chiar și din motive justificate, nu dă dreptul la returnarea banilor sau la transferarea sumelor şi drepturilor de participare pentru o altă persoană sau pentru o altă sesiune ulterioară a cursului, decât în cazuri excepţionale, cu acordul Consiliului Director al Academiei.

4.3 – În cazul în care CURSANTUL apelează la dreptul de returnare a banilor, conform regulamentului din prezentul contract, CLUBUL va înapoia sumele datorate într-un termen de maximum 30 zile de la înregistrarea cererii (în cazul depunerii sale directe la un reprezentant al Academiei) sau de la data de primire a cererii prin email sau curier/poștă rapidă. Sumele pot fi înapoiate în numerar sau prin transfer bancar. Dacă optează pentru transfer bancar, CURSANTUL este responsabil pentru informarea corectă a CLUBULUI cu privire la datele sale bancare.

Toate cererile de renunțare, anulare a contractului sau returnare a banilor trebuie sa fie prezentate în scris, fie prin email la financiar@aikiseishin.ro, fie prin curier/poștă (cu confirmare de primire) la adresa de corespondență a CLUBULUI: Bd. Corneliu Coposu, Nr.4, Bl.105A, Sc.4, Ap.101, Sector 3, București, Cod poștal 030605.

Cererile trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:
– numele și prenumele plătitorului (poate fi numele cursantului – în cazul persoanelor majore, sau numele părintelui/tutorelui – în cazul unui cursant minor),
– date complete de identificare: serie și număr act de identitate (CI sau pașaport), CNP, adresă completă/domiciliu, data emiterii actului de identitate și organul emitent,
– date bancare: cont bancar (IBAN) și banca – obligatoriu numai în cazul cererilor de returnare a banilor prin transfer bancar în contul plătitorului,
– scopul cererii: renunțare, anulare a contractului și/sau returnare a banilor achitați în avans.
Opțional, cursantul poate prezenta şi motivul renunțării/anulării, pentru a ne ajuta la îmbunătăţirea serviciilor pe viitor.

Pentru orice detalii sau neclarități privind returnarea produselor sau serviciilor vă rugăm să ne contactați pe email la adresa financiar@aikiseishin.ro.

ART. 5 – DESPRE CURSURI

Stilurile de arte marţiale din Aiki Seishin Ryu şi cursurile promovate de Academie se pot diferenţia de alte stiluri de arte marţiale, având componente didactice şi elemente tehnice proprii.

Cursul de Aikido urmează stilul „Yoshinkan”, atât ca filozofie, cât şi în ceea ce priveşte tehnica de bază (kihon waza) şi principiile studiate. Tehnica a fost structurată însă pe capitole, conform programei interne din cadrul Academiei ASR, ce nu se suprapune pe programa internațională sau cea din cadrul Federației Române de Aikido Yoshinkan (FRAY). Programele se reunesc la nivelul de centură neagră, până la care practicantul aprofundează toată tehnica Aikido necesară. În plus, menționăm că tehnica liberă abordată acoperă o arie mai largă decât stilul tradițional, având elemente tehnice proprii, ce se pot regăsi parţial și în alte stiluri.

În ceea ce privește cursul de Jujutsu, acesta urmărește preponderent școala Gracie de jujutsu brazilian (axată pe autoapărare), însă este completată cu tehnici suplimentare, complementare, din alte stiluri. Astfel, în cadrul antrenamentelor se vor studia din picioare tehnici clasice de Judo, iar la sol tehnici din BJJ (Brazilian Jiu-Jitsu). Per total, această combinație de stiluri tradiționale o denumim „ASR Jujutsu” și reprezintă viziunea noastră în ceea ce privește „calea supleței”. Totul este organizat de așa manieră încât să se studieze ambele „zone” combative (atât sol – ne waza, cât și din picioare – tachi waza). În plus, stilul pune accent și exprimă partea marțială, nu cea sportivă/competițională a disciplinelor, fiind focalizată 100% pe autoapărare. În procesul de testare (în cadrul examenelor de grad) se va urmări programa tehnică din cadrul Academiei Aiki Seishin Ryu, putând exista deosebiri față de FRJ, IBJJF sau alte federații la structura programei tehnice și la împărțirea pe grade și centuri. Din punct de vedere pedagogic, la elementele predate apar diferențe în abordare (ex. luarea în considerare a posibilității de a fi lovit în timpul executării unei tehnici, inclusiv la sol, ceea ce presupune o abordare defensivă aparte). În acest fel, pot apărea mișcări sau elemente suplimentare, care adaptează tehnicile la realitatea unui context sau unei situații reale, precum și tehnici împrumutate din Jujutsu tradițional japonez (elemente care nu se regăsesc sau sunt chiar interzise în competițiile sportive). În tehnica la sol se vor observa influențe semnificative din GJJ (Gracie Jiu-Jitsu), cu anumite diferențe față de BJJ-ul sportiv, și depășind cu mult aria Judo-ului tradițional.

În ceea ce priveşte cursul de Karate, acesta este influențat de școala „ASHIHARA” (full contact) și de școala „SHOTOKAN”. Tehnica liberă abordară se poate diferenția de stilurile tradiționale, în contextul în care se pune mai mare accent și pe partea de autoapărare (nu doar pe cea ofensivă, de atac).

Academia ASR promovează, fără excepție, abordarea stilurilor ca arte marțiale, nu ca sporturi competiționale. Astfel, elementele predate nu vor respecta întotdeauna toate reglementările competiționale impuse de organizațiile naționale și internaționale în ceea ce privește „tehnicile permise/acceptate” și „tehnicile interzise”. Abordarea se va face din punctul de vedere al autoapărării, al contextului realității unui atac (având firește ca prioritate în antrenamente evitarea accidentărilor!). La nivel organizațional, nu ne interesează absolut deloc palmaresul sportiv competițional. La nivel individual (și reprezentându-se doar pe sine), cursanții au dreptul de participa la orice eveniment, competiție sau concurs. Însă, pentru a reprezenta Academia Aiki Seishin Ryu sau pentru a purta Gi-ul cu patch-uri/echipamentul cu însemnele oficiale ale Academiei în cadrul oricărui eveniment public, demonstrație, concurs sau competiție, practicantul are nevoie de aprobarea scrisă din partea Academiei, înainte de începerea evenimentului.

Academia ASR impune principii și reguli stricte referitoare la practicarea tehnicilor, siguranța cursanților și prevenirea accidentărilor. În ceea ce privește autoapărarea, ne concentrăm pe „practicalitate” și „aplicabilitate” (pe eficiența cu care putem aplica tehnicile în contexte reale). În ceea ce privește studiul artei în scopul autocunoașterii, ne concentrăm pe exactitatea și corectitudinea mișcărilor, nivelul general de percepție și conștientizare a propriilor acțiuni, pe capacitatea de autocontrol (fizic și emoțional) și capacitatea de concentrare și „mobilizare” în situații dificile.

În cadrul antrenamentelor subliniem importanța colaborării între parteneri, în scopul învățării. Încurajăm fluiditatea și cursivitatea mișcărilor, precum și principiul de antrenament (dezvoltat de Ryron Gracie) denumit sugestiv „Keep it playful”. Acesta se abordează în două etape:

 • Etapa 1 – menținerea antrenamentului la nivel de „joacă” din punct de vedere al intensității, bazându-ne pe colaborare, feedback activ între parteneri, cu accent pe studiu și apoi cursivitate/fluiditate a mișcărilor. În această etapă se vor evita, pe cât posibil, orice blocaje în care se folosește forța pentru împiedicarea partenerului de a face o anumită mișcare. În această etapă, instensitatea va fi MICĂ (forță minimă).
 • Etapa 2 – implică o abordare de tipul cercetătorului curios și jucăuș, care îi va permite colegului/partenerului de lucru să preia poziții avantajoase din care să înceapă un sparring (sau chiar în timpul unui sparring să cedeze o poziție partenerului de lucru), doar pentru a testa apoi dacă se poate apăra (dacă ar „supraviețui”) pornind/continuând din acea poziție nefavorabilă. Această etapă se abordează în special de la centura albastră în sus, iar intensitatea va fi MEDIE.

Varianta alternativă de antrenament se numește „Keep it real” – care ar reprezenta executarea unei tehnici cu intensitate mare, cu scopul de a testa un scenariu și totodată pe sine în ceea ce privește nivelul de eficiență atins. Această variantă de antrenament necesită un nivel mai mare de experiență pentru a putea fi sigur că se vor evita accidentările. În lipsa unei experiențe solide, riscul de accidentări crește exponențial!

Ambele variante de antrenament sunt necesare (după un anumit nivel), cu condiția ca și partenerul să fie conștient de „modul” de antrenament dorit în acel moment, pentru a-și putea „juca rolul” întocmai. Modul „keep it real”, însă, NU se va aborda niciodată înainte de absolvirea programului de inițiere!!!

ATENȚIE! Reiterăm acest aspect esențial :

La nivelul de pregătire pentru Kyu 9 – ceea ce reprezintă nivelul ÎNCEPĂTOR – se va aborda ÎNTOTDEAUNA modul de antrenament „Keep it playful” (cel din etapa 1 descris mai sus)!

Este foarte important ca cel puțin în perioada programului de inițiere, toți cursanții să se concentreze în special pe A ÎNVĂȚA și REPETA tehnicile, nu pe a le testa. Nu te concentra pe „cine învinge”, ci mai degrabă pe „cine învață mai mult”, „cine studiază mai mult”, „cine înțelege mai mult”!!!

Descurajăm competiția directă între cursanți, concentrându-ne în special pe „lupta cu sine”, competiția cu propria persoană, dorința permanentă de a ne perfecționa în toate aspectele și pe toate planurile: fizic, psihic/mental, social și nu în ultimul rând spiritual. Comparațiile cu alte persoane sunt irelevante!

De asemenea, pentru a evita orice risc de accidentare, la acest nivel de pregătire (Kyu 9), orice eventuală „testare” a tehnicii (la o intensitate mai mare) va fi făcută numai cu instructorul (Sensei).

În vederea evitării accidentărilor din timpul antrenamentelor (și în special din timpul luptelor libere / „sparring” din cadrul cursului de Jujutsu), pentru AMBII parteneri de lucru, avem următoarele reguli:

 1. Tehnicile de finalizare vor fi executate întotdeauna cu forță minimă și viteză redusă!! În acest fel protejezi partenerul de lucru și îi acorzi timp suficient să bată – respectiv să semnaleze faptul că renunță/„se dă bătut”.
 2. Când aplici o tehnică articulară de finalizare te vei concentra întotdeauna pe CONTROL, nu pe forțarea articulației!! Acest lucru pe de o parte îți mărește ție capacitatea de a controla și aplica (executa) mai eficient și mai exact o astfel de tehnică, iar pe de altă parte îi oferă partenerului de lucru posibilitatea de a încerca să execute tehnici de apărare de urgență (sau timp suficient pentru a bate/a renunța în siguranță).
 3. Nu finaliza tehnicile articulare doar pentru că partenerul nu a „bătut” (renunțat) suficient de repede!! În astfel de cazuri, după câteva secunde de control, renunță chiar TU la aplicarea tehnicii. În acest fel, înveți să-ți controlezi atât tehnica, cât și propriul ego. Prevenirea accidentărilor și integritatea fizică a tuturor cursanților primează fără excepție, indiferent de situație.
 4. Sparring-ul trebuie să dezvolte disponibilitatea de mișcare a practicantului, de a face tranziții ușoare, fluide și line de la o tehnică sau poziție la alta. În acest fel se dezvoltă reflexe și tipare corecte de mișcări pentru fiecare situație întâmpinată.
 5. Tap early. Tap fast. Tap often. Adică: bate (renunță) devreme, bate rapid, bate frecvent. Această regulă este pentru cel atacat/prins într-o tehnică de finalizare (strangulare sau tehnică articulară) aplicată corect. În acest fel, te protejezi suplimentar, în special în fața tehnicilor articulare de finalizare executate de partener și previi accidentările.

Cursanţii care se înscriu şi participă la antrenamentele organizate de Academie, precum şi la stagiile şi seminarele acestuia, se obligă să respecte întrutotul regulamentele şi statutul Academiei, acceptând condiţiile impuse cu privire la drepturile și obligațiile membrilor, participarea la antrenamente, comportamentul din timpul antrenamentelor, precum şi practicarea artelor marţiale şi folosirea tehnicilor însuşite pe parcursul acestora. Orice abateri de la aceste reguli pot duce la excluderea sa din organizație și interzicerea participării la cursuri (sau orice alte evenimente și activități ale Clubului).

SCOPUL ANTRENAMENTULUI

Prin antrenamentul de arte marțiale dorim să devenim mai buni, mai înțelegători, mai încrezători, mai conștienți de noi și de mediul înconjurător, mai calmi, mai modești și mai lipsiți de orgoliu. NU UITA! Artele marțiale de tip ”DO” (adică cele care urmează o Cale) au ca scop suprem căutarea de sine (autocunoașterea) și mărirea nivelului de conștiență.

ART. 6 – POZE ȘI FILMĂRI

În cadrul tuturor evenimentelor organizate de Academie se pot face POZE și FILMĂRI (oficiale, de către un reprezentant al clubului pentru club). De asemenea, vă reamintim că Dojo-ul (sala de antrenamente) constituie un spațiu privat al Academiei ASR. În aceste condiții, toți cursanții/membrii clubuluivizitatori sau participanți la activități sau evenimente organizate de Academie sau în parteneriat cu aceasta (ex. antrenament, stagiu, seminar, etc.), precum și orice persoane care doresc să intre în Dojo (clădirea/spațiul închiriat sau deținut de CLUB, sala de antrenamente în care își desfășoară activitatea Academia sau chiar și numai în holul principal), inclusiv părinții, rudele, prietenii sau însoțitorii cursanților, sunt informați că au dreptul de a intra în clădirea/spațiul dojo-ului sau de a participa la activitățile Academiei ASR (în dojo, în afara acestuia sau online) numai în condițiile în care acceptă să acorde Academiei dreptul exclusiv şi nelimitat de a crea, procesa, folosi în campanii de marketing, face publice (online sau offline), crea derivate, distribui sau comercializa orice material foto, video sau audio-video propriu realizat în timpul acestor evenimente (antrenamente, seminare sau alte activități organizate în dojo, în afara acestuia sau online) în care aceștia apar şi pot fi identificați, fără a putea cere compensații financiare sau orice alte pretenții compensatorii (indiferent de natura lor).

Totodată, Academia se obligă să nu manipuleze sau să modifice imaginile într-un mod dăunător imaginii personale a persoanei vizate. Academia are însă dreptul de a procesa materialele foto, audio și video, prin editare, adăugare de efecte de imagine sau/și sunet, de tranziție, ajustări uzuale pentru îmbunătățirea calității imaginilor – de exemplu: expunere, luminozitate, culori, alte proceduri de procesare foto și video – inclusiv eliminarea elementelor considerate perturbatoare sau inestetice, fără ca lista să fie limitativă. Important: niciodată nu se vor aduce atingere demnităţii sau altor drepturi fundamentale ale persoanei! De asemenea, toți membrii Clubului semnează declarația de accept a prelucrării datelor personale, în mod expres, la momentul înscrierii.

Persoanele care nu sunt în totalitate de acord cu mențiunile de mai sus, referitoare la poze, filmări și procesarea datelor personale (în speță pozele și filmările audio-video înregistrate cu ei), nu au dreptul să intre în incinta Dojo-ului și nici să participe la evenimentele organizate de Academie (în dojo, în afara acestuia sau online). Aceste persoane sunt, de asemenea, rugate să nu solicite calitatea de membru în cadrul Clubului nostru!

Art. 7 – DENEGĂRI DE RESPONSABILITATE PRIVIND GARANŢIA

Serviciile şi Conținutul sunt furnizate pe bazele „ASTFEL CUM ESTE” şi „AŞA CUM ESTE DISPONIBIL”, conform detalierilor din cadrul prezentării cursurilor pe website.

De altfel, toate informațiile de pe acest website şi/sau transmise prin e-mail sunt oferite „așa cum sunt” şi „așa cum sunt disponibile”, cu orice eroare sau greșeală ce poate să apară, fără garanții de niciun fel, exprese sau implicite.

DISPONIBILITATEA SERVICIULUI:
ACADEMIA își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

ACADEMIA nu este răspunzătoare față de utilizator sau orice terț, persoană fizică sau juridică, instituție publică sau privată, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Art. 8 – POLITICA DE PROTECŢIE A COPIILOR / MINORILOR

Din punct de vedere legal (pentru semnare de acte, drepturi și responsabilități proprii), CLUBUL definește copilul ca fiind persoana care nu a atins vârsta de 18 ani, fără a se ține seama de vârsta legală de atingere a majoratului în țara de origine a acestuia (în cazul în care provine din altă țară decât România).

Considerăm că avem o responsabilitate față de copiii care participă la cursurile noastre, inclusiv datoria de a-i proteja de orice tip de abuzuri. Realizăm acest lucru prin reglementări stricte pe plan intern, organizațional, precum și prin respectarea legilor din România și aderarea la Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor din 1989.

În plus, în conformitate cu politica noastră de protecție a copilului, ne așteptăm ca toți copiii cu vârsta sub 11 ani să fie preluați de la DOJO (locația în care se organizează cursul) la finalul orei de curs de către un părinte (sau o altă persoană desemnată de acesta, cu vârsta de cel puţin 11 ani). Părinții care își înscriu copiii la cursurile Academiei înțeleg și acceptă această obligație. În cazul în care copilul mai mic de 11 ani are permisiunea părinților de a veni și (mai ales) de a pleca de la CURSURI neînsoțit, părinții trebuie să ne informeze și să ne confirme în scris despre acest fapt (sub semnătură).

ATENȚIE: Nu ne asumăm responsabilitatea legală pentru copiii nesupravegheați aflați în afara Dojo-ului (indiferent de oră), precum nici pentru cei din incinta Dojo-ului în afara orelor de curs. Ca politică proprie de protecție a copilului, pentru copiii cursanți din cadrul Dojo-ului, noi întreprindem demersuri rezonabile pentru a-i menține în siguranță și în cazurile în care, prin excepție, părinții întârzie (rezonabil) să îi preia după finalizarea orei de curs, însă nu vom fi responsabili din punct de vedere legal în cazul unor eventuale inconveniente sau accidentări ale acestora, de orice fel.

La aceste mențiuni se adaugă și declarația pe propria răspundere semnată de părinte/tutore (pentru copii / persoane sub 18 ani).

Art. 9 – POLITICA DATELOR CU CARACTER PERSONAL și COMUNICAREA ELECTRONICĂ

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR – General Data Protection Regulation), a Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, CLUBUL are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, orice date personale pe care ni le furnizezi despre tine sau copilul tău.

CE DATE COLECTĂM ȘI PRELUCRĂM?

În diversele interacțiuni, pornind de la accesarea website-ului nostru (www.aikiseishin.ro), la contactarea noastră telefonică sau folosind formularele online de pe website (www.aikiseishin.ro/contact, www.aikiseishin.ro/inscrieri-online, etc.) și continuând cu formularul de înscriere completat și semnat în original pe hârtie (la care adăugăm și declarațiile pe propria răspundere), precum și prin intrarea, fizică, în Dojo (sala de antrenamente / spațiul deținut sau închiriat de Academia în care aceasta își derulează activitatea), colectăm și apoi prelucrăm mai multe date cu caracter personal:

 • date tehnice (la accesarea wesite-ului): adresa IP a dispozitivului electronic de pe care este accesat site-ul nostru, informatii despre navigarea pe pagina noastra web, despre accesul in aplicatiile dezvoltate de noi sau la accesarea Newsletterelor, materialelor si comunicarilor pe care vi le trimitem,
 • numărul de telefon de la care suntem apelați telefonic,
 • date pentru identificarea dumneavoastra, pentru crearea și folosirea unui cont de utilizator pe website-ul nostru sau pentru comenzile online efectuate: nume, prenume, nume de utilizator, adresa de email, adresa fizică (de domiciliu) – pentru facturare și/sau livrare, număr de telefon,
 • informații pe care ni le oferiți în formularele completate:
  • numele și prenumele cursantului (plus cel al părintelui/tutorelui – în cazul cursanților minori),
  • CNP-ul cursantului (plus cel al părintelui/tutorelui – în cazul cursanților minori), respectiv copie după certificatul de naștere (în cazul cursanților minori),
  • adresa de domiciliu a cursantului major (sau cea a părintelui/tutorelui – în cazul cursanților minori),
  • seria și numărul cărții de identitate a cursantului major (sau a părintelui/tutorelui – în cazul cursanților minori), respectiv copie după cartea de identitate,
  • adresa de e-mail a cursantului (și a părintelui/tutorelui – în cazul cursanților minori),
  • numărul de telefon al cursantului (și a părintelui/tutorelui – în cazul cursanților minori),
  • imaginea/poza de tip portret a cursantului,
 • cont bancar și alte informații financiare pentru desfășurarea unei relații contractuale, dacă este cazul,
 • imagini sub formă de înregistrări video ale camerelor de securitate din cadrul Dojo-ului.
 • date primite sau colectate cu ocazia vizitelor la sediul noastru, la sala de antrenamente sau la evenimentele organizate de noi și/sau partenerii noștri – acestea pot include și poze și înregistrări video ale activităților desfășurate.

Opțional, în măsura în care cursantul major (sau părintele cursantului minor) decide de bunăvoie să ofere informații personale suplimentare, în mod opțional, în cadrul formularului de înscriere mai pot fi colectate și următoarele: înălțime, greutate, grupa sanguină și RH-ul, detalii referitoare la experiența anterioară în artele marțiale, motivație pentru practicarea artelor marțiale, alte detalii personale ale cursantului (de ex. starea sănătății, accidentări anterioare, sau școala/instituția de învățământ frecventată de cursantul minor, precum și orice alte mențiuni pe care cursantul dorește să le facă).

FILMĂRILE CAMERELOR DE SECURITATE: Pe lângă datele obținute prin formularele de înscriere, vă informăm că în cadrul dojo-ului există și camere de supraveghere cu înregistrare continuă, care stochează imaginile (pe unități de stocare proprii) din motive de securitate. Toți membrii și vizitatorii dojo-ului sunt informați despre acestea (prin afiș vizibil expus încă de la intrarea în clădire) și astfel intrarea în dojo presupune acceptul față de supravegherea și înregistrarea (audio-video) cu aceste camere.

POZE ȘI FILMĂRI (cu scop general sau/și de marketing):

Suplimentar, mai poate fi colectată imaginea persoanelor, sub formă de poze sau filmări cu scop general sau de marketing (inclusiv vocea acestora sub formă de înregistrare audio-video).

Toți cursanții/membrii clubului, vizitatori sau participanți la activități sau evenimente organizate de Academie sau în parteneriat cu aceasta (ex. antrenament, stagiu, seminar, tabără, ședințe sau antrenamente online, conferințe online sau offline), precum și orice persoane care intră în Dojo (clădirea/spațiul închiriat sau deținut de CLUB, sala de antrenamente în care își desfășoară activitatea Academia), inclusiv părinții, rudele, prietenii sau însoțitorii cursanților, acceptă necondiționat să acorde Academiei dreptul exclusiv şi nelimitat de a crea, a procesa, a folosi în campanii de marketing, a face publice (online sau offline), a crea derivate, a distribui sau comercializa orice material foto, video sau audio-video propriu realizat în timpul acestor evenimente (antrenamente, seminare sau alte activități organizate) în care aceștia apar şi pot fi identificați, fără a putea cere compensații financiare sau orice alte pretenții compensatorii (indiferent de natura lor).

Totodată, Academia se obligă să nu manipuleze sau să modifice imaginile într-un mod dăunător imaginii personale a persoanei vizate. Academia are însă dreptul de a procesa materialele foto, audio și video, prin editare, adăugare de efecte de imagine sau/și sunet, de tranziție, ajustări uzuale pentru îmbunătățirea calității imaginilor – de exemplu: expunere, luminozitate, culori, alte proceduri de procesare foto și video – inclusiv eliminarea elementelor considerate perturbatoare sau inestetice, fără ca lista să fie limitativă. Important: niciodată nu se vor aduce atingere demnităţii sau altor drepturi fundamentale ale persoanei!

NOTĂ: Atât vizitatorii, cât și cursanții pot face poze sau filmări în interiorul Dojo-ului numai cu acordul prealabil și explicit din partea unui reprezentant oficial al CLUBULUI.

CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC AL COLECTĂRII/PRELUCRĂRII?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul tău sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează. Menționăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul acestui consimțământ, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecția Datelor (cunoscut și ca GDPR).

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR:

1) În cazul datelor colectate în timpul accesării site-ului și navigării online pe www.aikiseishin.ro – scopul colectării este:

 • de a de a analiza informațiile relevante pentru tine și a îmbunătăți conținutul acestora;
 • de a analiza informațiile referitoare la traficul online, la navigarea ta pe site, pentru a putea îmbunătăți informațiile prezentate și structura lor în vederea oferirii unei experiențe superioare de navigare.

2) În cazul datelor personale colectate în mod obligatoriu de la toate persoanele care solicită statutul de membru în cadrul organizației noastre (cu ocazia înscrierii) – scopul colectării este:

 • de a respecta cerințele legale pentru persoanele care se înscriu în cadrul clubului, în vederea obținerii statutului de membru simpatizant/activ în cadrul asociației și a identificării acestora;
 • de a păstra o evidență a cursanților noștri, din punct de vedere organizațional și educațional;
 • de a putea emite chitanțe (sau alte documente oficiale) în mod corect membrilor și cursanților noștri;
 • de a putea contacta membrii organizației și comunica (telefonic, prin SMS, email, WhatsApp, Signal, curier poștal) cu aceștia;
 • de a păstra o evidența financiar-contabilă corectă;
 • de a putea informa membrii organizației despre activitatea clubului sau de a le transmite informații relevante referitoare la cursuri sau domeniile/temele abordate în cadrul acestor cursuri;

3) În cazul datelor personale din formularul de înscriere completat pe hârtie, oferite în mod opțional și de bună voie de solicitanții statutului de membru în cadrul organizației noastre, precum și de actualii membri – scopul colectării este:

 • de a putea ține cont de eventualele cerințe speciale ale cursanților noștri.
 • de a putea oferi sau/și comercializa, la cererea acestora, produse specifice artelor marțiale, potrivite mărimii lor (sau a copiilor lor);
 • de a mări eficiența unei eventuale intervenții de urgență a unui medic, atunci când aceasta ar fi absolut necesară.

4) În cazul datelor personale ce țin de imaginea persoanelor care intră în cadrul spațiilor private ale Clubului sau participă la evenimente organizate de acesta (poze și filmări colectate cu ajutorul mijloacelor electronice specifice – aparate foto, camere video, camere de supraveghere, etc. – inclusiv înregistrările audio aferente acestora, efectuate cu aceleași ocazii pe astfel de dispozitive):

 • imaginile/filmările (audio-video) de la camerele de supraveghere sunt stocate pentru siguranța persoanelor ce intră în spațiul privat al Academiei, pentru supravegherea acestora și bunurilor lor, ca dovezi materiale și pentru preîntâmpinarea oricăror situații prin care sunt prejudiciate bunuri sau integritatea corporală a celor prezenți în Dojo,
 • imaginile (poze sau filmări audio-video) realizate cu ocazia activităților organizate de Club (ex. seminare, antrenamente de arte marțiale, evenimente mondene sau petreceri, ședințe și antrenamente online, conferințe online sau offline, etc.) au ca scop/pot fi folosite la crearea de produse și/sau campanii de marketing, produse de promovare online și offline (poze, filme, bannere, afișe, etc.) sau filme de prezentare.

În concluzie, pozele și filmările (audio-video) efectuate de Club pot fi făcute publice (în cadrul unor campanii de marketing, de promovare, în articole și pagini online, inclusiv pe rețelele de socializare sau prezentări oficiale ale Academiei), beneficiind de consimțământul persoanelor vizate (membri, cursanți și participanți la evenimente și activități).

MENȚIUNE: Prin semnarea unei declarații/unui acord/formular sau prin acordul oferit în cadrul Politicii de cookie & Confidențialitate la accesarea website-ului www.aikiseishin.ro, confirmi de bună voie, în mod explicit și neechivoc, că ești de acord ca noi (CLUBUL) să colectăm și să procesăm toate aceste informații și date cu caracter personal pentru scopurile precizate mai sus. Completarea formularelor online necesită, înainte de a trimite datele completate, un acord explicit suplimentar referitor la aceste aspecte (prin bifarea căsuței corespunzătoare acordului). Prin semnarea formularelor pe hârtie se confirmă de asemenea acordul explicit și neechivoc asupra colectării și procesării datelor personale (inclusiv a pozelor și a filmărilor audio-video), conform acestor termene și condiții specificate aici, în Art. 9.

CINE ARE ACCES LA DATELE TALE?

Îți aducem la cunoștință că, în vederea derulării activității noastre, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi, cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la tine, cu mențiunea expresă că nu vor fi niciodată încălcate legislația în domeniu, confidențialitatea datelor și drepturile referitoare la datele personale. Astfel, vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în GDPR şi să asigure protecția drepturilor tale.

Categoriile de servicii pentru care putem colabora cu furnizori sau terți și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 • Servicii HTTP (accesarea unei pagini web și navigarea pe site) – adresa IP;
 • Servicii SMTP (comunicare email) – adresa de e-mail;
 • Servicii SMS – numărul de telefon;
 • Servicii de analiză trafic și statistici online (Google Analytics) – adresa IP, referrer (sursa vizitatorului online), traseul vizitei online pe site, data și ora accesărilor, durata vizitei, etc.
 • Servicii de contabilitate – nume, prenume, CNP, adresă;
 • Servicii de management electronic al membrilor, pe o platformă accesată online numai de reprezentanții Academiei și numai prin conexiuni sigure (criptare min. 256-bit) de tip https://, SSL (Secure Sockets Layer) și TLS (Transport Layer Security), cu datele stocate pe servere Amazon AWS Cloud (având același nivel de securitate cu cel al datelor bancare): nume, prenume, adresă de e-mail, adresă de domiciliu, număr de telefon, imagine de tip portret pentru profil, alte mențiuni individuale (conform datelor opționale oferite în cadrul formularului de înscriere – atunci când acestea există); menționăm că serverele pe care sunt stocate aceste informații pot fi deținute și administrate de entități străine, inclusiv din afara Uniunii Europene. În prezent, pentru managementul electronic al membrilor, folosim platforma de gestiune a firmei The Leveque Software Company Pty Ltd. (“Martialytics”).
 • Servicii newsletter (ex. Mailchimp) – adresa de e-mail, nume, prenume;
 • Servicii de curierat/poștă – nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;
 • Servicii de marketing și/sau imprimerie – imagine, nume, prenume.

ATENȚIE: În baza acordului explicit al fiecărui membru asupra acestor termene și condiții, numele și imaginea personală (sub formă de poză sau filmare/înregistrare audio-video) pot fi folosite de Club și făcute publice în cadrul unor campanii de marketing, de promovare, în articole și pagini online (inclusiv pe rețelele de socializare) sau prezentări oficiale ale Academiei.

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE?

Datele cu caracter personal furnizate de tine vor fi prelucrate pe perioada cât ești membru activ în cadrul organizației și stocate ulterior, pe o durată de cel puțin 10 ani sau conform termenul maxim legal (atunci când acesta există). Excepție – pozele și filmările rămân în posesia Clubului pe termen nedeterminat, acesta din urmă având drepturi depline asupra acestora și putând să le folosească oricum, inclusiv să le facă publice (dacă dorește).

MENȚIUNE: Imaginile (poze și filmări) deja făcute publice vor rămâne publice pe termen nedeterminat, nefiind posibil pentru Club să garanteze eliminarea acestor informații în totalitate și din toate sursele posibile (internet sau persoane care ar fi putut intra în contact cu aceste informații, făcât eventuale copii după acestea). Cu excepția datelor personale cu regim privat, la care au acces doar reprezentanții clubului, orice alte date personale (cum ar fi imaginile foto-video) aflate deja în spațiul public (în baza consimțământului acordat la momentul înscrierii), clubul nu va putea garanta eliminarea completă a acestora, chiar și în cazul unor cereri explicite în acest sens din partea persoanelor vizate. Astfel, informațiile aflate deja în spațiul public vor rămâne în continuare, pe termen nedefinit și nelimitat, în spațiul public, fiind în afara ariei de control a Clubului.

În cazul cookie-urilor, durata lor de viața este determinată de tipul de cookie: de sesiune sau permanent. Mai multe despre „cookies” în Articolul 10 de mai jos.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

În calitate de persoană vizată și la cererea ta expresă, trimisa în scris la adresa datepersonale@aikiseishin.ro, ai următoarele drepturi:

– dreptul de acces la date – ai dreptul de a obține din partea clubului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum și acces la datele respective; totodată, poți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate organizației noastre și care fac obiectul prelucrării. În cazul unor cereri multiple, consecutive, excesive, a acelorași date, clubul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative în acest sens; în cazul în care introduci cererea în format electronic și cu excepția cazului în care soliciți un alt format, informațiile îți vor fi furnizate într-un format electronic uzual, utilizat în mod curent;

– dreptul la rectificare – ai dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Clubul va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

– dreptul la ștergerea datelor – ai dreptul de a obține din partea Clubului ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Clubul are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) îți retragi consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Clubului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române; Clubul va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

– dreptul la restricționarea prelucrării – ai dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care te afli într-unul din următoarele cazuri: (i) contești exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Clubului să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, dar te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Clubul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Clubului prevalează asupra drepturilor tale; Clubul va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la acești destinatari, dacă vei solicita acest lucru;

– dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Club, într-un format structurat, utilizat în mod curent și de a transmite aceste date unui terț (cu condiția în care acest lucru nu se dovedește a fi imposibil sau nu presupune eforturi disproporționate);

– dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, în orice moment, prelucrării datelor tale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;

– dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul de a-ți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Club pe baza consimțământului tău înainte de retragere.

NOTĂ: Conform legislației, Academia Aiki Seishin Ryu nu este obligată să notifice prelucrarea datelor cu caracter personal către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal nu este necesară în cazurile prevăzute de Decizia ANSPDCP nr.100/2007 (actualizată), dintre care menționăm:
Litera g) când prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la propriii membri este efectuată de către asociaţii, fundaţii sau orice alte organizaţii fără scop patrimonial, exclusiv în vederea realizării specificului activităţii organizaţiei, cu condiţia ca datele să nu fie dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate.

CLUBUL certifică faptul că respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum a Ordonanța nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distanță, cu toate modificările și actualizările ulterioare. De asemenea, începând cu 25 mai 2018, CLUBUL certifică faptul că respectă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Cu excepția numelui și imaginii personale (care în baza acordului explicit al membrilor pot fi folosite și făcute publice de Club, sub formă scrisă – online sau offline, sub formă de poză sau de filmare audio-video), toate date personale furnizate de către CURSANŢI sunt și rămân confidențiale. CLUBUL se angajează, pe perioadă nedeterminată, să nu furnizeze aceste date niciunui terț fără acordul explicit al persoanelor vizate, cu excepția furnizorilor de servicii menționați (și în condițiile sus-menționate), precum și cu excepția cazurilor în care legislația în vigoare îl obligă în acest sens. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel adecvat de securitate a acestora, pe parcursul colectării, transmiterii, folosirii și procesării lor. Toate datele personale sunt administrate în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile deja specificate.

La cererea ta expresă, trimisa la adresa datepersonale@aikiseishin.ro, CLUBUL poate să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele furnizate de tine (cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și te va informa cu privire la aceste cazuri, dacă vei solicita acest lucru). Dacă ți se pare că ți-au fost încălcate drepturile conferite de Legile nr.677/2001, nr.365/2002 sau OU nr.130/2000 sau de REGULAMENTUL (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, te rugăm să ne contactezi la aceeași adresă de email (datepersonale@aikiseishin.ro). Iar dacă problema nu poate fi rezolvată amiabil, te poți adresa și ANSPDCP în vederea depunerii unei plângeri. Citește aici câteva aspecte de luat în seamă înainte de depunerea unei plângeri și aici informații detaliate despre plângeri și modele specifice în acest sens.

Art. 10 – POLITICA DE ”COOKIE” / INTERNET COOKIES

Acest website foloseşte cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia.

Cookie-urile au rolul de a facilita accesul şi livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setări (ex. limba, țara, preţuri afișate în moneda naţională, etc.). Pe baza informaţiilor pe care le adună despre utilizatori, ele îi ajută pe deţinătorii de site-uri să îşi eficientizeze conținutul astfel încât acesta să fie cât mai uşor de accesat și de folosit de către utilizatori. În plus, anumite cookie-uri pot crește gradul de eficientă a publicităţii online (atunci când aceasta există) şi nu în ultimul rând pot permite aplicaţiilor multimedia sau de alt tip să fie incluse în pagină pentru a face navigarea mai utilă.

Ce este un “cookie”?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu “cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Cookie-urile nu solicită informaţii cu caracter personal şi nu identifica personal utilizatorii de internet, însă îi poate recunoaște individual când revin pe site/reaccesează acele resurse.

IMPORTANT – când spunem că poate identifica individual utilizatorul, ne referim de fapt la DISPOZITIVUL folosit (și mai exact la browser). Ar putea fi alt utilizator în spatele respectivului dispozitiv (calculator, telefon, tabletă – cu un anumit browser) și server-ul nu ar putea ști. În plus, identificarea „individuală” se referă doar la o referință abstractă prin care poate fi recunoscut ulterior acel dispozitiv/browser, referință ce nu poate include niciun fel de informații personale ale utilizatorului. Pe scurt – webserver-ul știe că ai mai vizitat acel site în trecut, dar nu știe CINE ești.

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este predeterminată tehnic, iar webserverul care a trimis cookie-ul este cel care îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile se clasifica în:
– Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în istoricul browser-ului care le memorează până la momentul în care utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului.
– Cookieuri persistente – Acestea sunt stocate, în funcţie de durată prestabilită, pe hard-drive-ul unui computer său echipament. Cookie-urile persistente le includ şi pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies” – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrata publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?
Un cookie conţine informaţii care fac legătura între utilizatori şi un anume website. Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informaţia deja stocată şi reacţionă în consecinţă. Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor: ex – preferinţele în materie de confidenţialitate online, opţiunile privind limba site-ului, coşuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

Care este durata de viaţă a unui cookie?
Durata se viaţa a unui cookie poate fi diferită, în funcţie de scopul pentru care este plasat. Există cookie-uri folosite exclusiv pentru o singură sesiune – acestea nu mai sunt reţinute după ce utilizatorul iese de pe website. Cookie-uri permanente – sunt reţinute şi refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website, însă pot fi şterse oricând de utilizator.

Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?
Anumite părţi de conţinut de pe anumite site-uri pot fi plasate pe website-ul accesat, de către terţe părţi prin intermediul bannerelor, boxurilor sau linkurilor – iar toate aceste instrumente pot conţine cookie-uri. Ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv, iar furnizorii terţi se supun legilor în vigoare şi politicilor de confidenţialitate ale deţinătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site
Vizitarea unui website poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de performanţă a site-ului
 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de înregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri pot proveni și de la terţi.

Cookie-uri de performanţă
Acest tip de cookie reţine preferinţele utilizatorului pe acest site, aşa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Spre exemplu: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul, etc.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor/traficului online generat de aceștia
De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site softul de analytics furnizat de o terţă parte (Google Analytics) generează un cookie de analiză a utilizatorului/traficului generat de acesta. Acest cookie ne spune dacă aţi mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă aveţi acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează şi cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteţi înregistrat cu un cont pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic.

Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabileşte din ce ţară proveniţi. Este complet anonim şi este folosit doar pentru a targeta conţinutul – chiar şi atunci când sunteţi pe pagina noastră în limba romana sau în altă limbă primiţi aceeaşi reclamă.

Cookie-uri pentru înregistrare
Atunci când va înregistraţi cu un cont personal pe acest site, generăm un cookie care ne anunţa dacă sunteţi înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arată contul cu care sunteţi ingregistrat şi dacă aveţi permisiunea pentru a accesa anumite resurse sau un anumit conținut. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postaţi pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dacă nu aţi selectat „pastreaza-mă înregistrat”, acest cookie se va şterge automat când veţi închide browserul.

Cookie-uri pentru publicitate (sau ale furnizorilor de publicitate)
Aceste cookie-uri permit site-urilor care folosesc publicitate online să afle dacă aţi vizualizat sau nu o reclamă, care este tipul acesteia şi ce durata de timp a trecut de când aţi văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri se folosesc şi pentru a targeta publicitatea online. Se pot folosi, de asemenea, cookie-uri aparţinând unei terţe părţi, pentu o mai bună targetare a publicităţii, pentru a arăta de exemplu reclame despre nutriție, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre acest subiect. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informaţii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.

Alte cookie-uri ale terţelor părţi
Pe unele pagini, terţii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicaţii, sau pentru a customiza o aplicaţie. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terţele părţi nu pot accesa cookie-urile deţinute de acest site. De exemplu, când distribuiţi un articol folosind butonul pentru reţelele sociale aflat pe acest site, acea reţea socială va înregistra activitatea dvs.

Ce tip de informaţii sunt stocate şi accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaşte browserul până când cookie-ul expiră sau este şters. Cookie-ul stochează informaţii importante care îmbunătăţesc experienţa de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se doreşte accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul său; securitatea online banking; păstrarea produselor în coşul de cumpărături, etc.)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.

Exemple de întrebuinţări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conţinut şi servicii adaptate preferinţelor utilizatorului – categorii de ştiri, vreme, sport, hărţi, servicii publice şi guvernamentale, site-uri de entertainment şi servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reţinerea parolelor, preferinţele de limba ( Ex: afişarea rezultatelor căutărilor în limba Romana).
 • Reţinerea filtrelor de protecţie a copiilor privind conţinutul pe Internet (opţiuni family mode, funcţii de safe search)
 • Limitarea frecvenţei de difuzare a reclamelor – limitarea numărului de afişări a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevantă pentru utilizator.
 • Măsurarea, optimizare şi caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conţinut este vizualizat şi modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăţi site-urile în beneficiul uşerilor.

Securitate şi probleme legate de confidenţialitate
Cookieurile NU sunt (și nu pot fi) viruşi! Ele folosesc formate tip „plain text” și nu sunt alcătuite din bucăţi de cod – aşa că nu pot fi executate și nici nu pot auto-rula. În consecinţă, nu se pot duplica sau replica pe alte reţele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcţii, nu pot fi considerate viruşi.

Cookie-urile pot fi totuşi folosite și pentru scopuri negative. Deoarece cu ajutorul lor pot fi stocate informaţii despre preferinţele şi istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât şi pe mai multe siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o formă de „spyware”. Multe produse anti-spyware sunt conştiente de acest fapt şi în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi şterse în cadrul procedurilor de ştergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidenţialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri
Deoarece protecţia identităţii este foarte valoroasă şi reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se ştie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informaţii între browser şi website, dacă un atacator său persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informaţiile conţinute de cookie pot fi interceptate. Deşi foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o reţea necriptata (ex: o reţea WiFi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implica setări greşite ale cookieurilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informaţii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informaţiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiţi atenţi în alegerea metodei celei mai potrivite de protecţie a informaţiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură şi responsabilă, bazată pe cookies
Datorită flexibilităţii lor şi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri şi cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite şi utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo şi altele. Iată câteva sfaturi care vă pot asigura că nevigati fără griji însă cu ajutorul cookieurilor:

Particularizati-vă setările browserului în ceea ce priveşte cookie-urile pentru a reflectă un nivel confortabil pentru voi al securităţii utilizării cookie-urilor Dacă nu vă deranjează cookie-urile şi sunteţi singura persoană care utilizaeaza computerul, puteţi seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi al datelor personale de acces. Dacă împărţiţi accesul la calculator, puteţi lua în considerare setarea browserului pentru a şterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideţi browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookieuri şi de a şterge orice informaţie de vizitare la închiderea sesiunii navigare. Instalaţi-vă şi updatati-vă constant aplicaţii antispyware.

Multe dintre aplicaţiile de detectare şi prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilităţile browserului sau să descarce software periculos. Asiguraţi-vă că aveţi browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni şi nu pot fi evitate dacă doriţi să vă bucuraţi de acces pe cele mai bune şi cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaţionale. Cu o înţelegere clară a modului lor de operare şi a beneficiilor pe care le aduc, puteţi lua măsurile necesare de securitate astel încât să puteţi naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea şi refuzul cookie-urilor
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie. Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri, însă, pot face anumite secțiuni/pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veţi mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă configurarea oricărui browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poţi seta browserul să accepte cookie-uri doar de la un site anume. Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în „opţiuni” sau în meniul de „preferinţe” al browserului tău.

Pentru setările cookie-urilor generate de terţi, şi pentru mai multe informaţii privind cookie-urile și confidenţialitatea online puteți accesa următorul site: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru a înţelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare (sau puteţi folosi opţiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii).

Cookie settings în Internet Explorer
Cookie settings în Firefox
Cookie settings în Chrome
Cookie settings în Safari / MacOS

Exemple de cookieuri ce pot fi folosite pe site-ul www.aikiseishin.ro:
JSESSIONID: este un cookie de sesiune, generat automat, care este utilizat pentru managementul aplicațiilor web (protocol HTTP, completarea online a notificării, accesarea registrului online al notificărilor). Acest cookie se șterge automat la închiderea browserului.
YOUTUBE Cookies: pe paginile unde au fost incluse clipuri video, prin canalul Youtube securizat, în privacy-enhanced mode (modul cu grad sporit de confidențialitate). Acesta poate instala module cookie (de sesiune / persistente) pe calculatorul dumneavoastră doar în momentul în care se dorește redarea acestuia (Play). Mai multe informații găsiți pe pagina https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=ro-RO

Art. 11 – LINKURI CĂTRE ALTE WEBSITE-URI

Pentru a veni în ajutorul utilizatorilor săi www.aikiseishin.ro poate oferi linkuri către website-uri care sunt create şi întreținute de către alte entități publice sau private. Toate aceste linkuri sunt furnizate numai ca resurse de informare. CLUBUL nu are control asupra site-urilor către care oferă linkuri şi nu poate garanta sau să fie făcut răspunzător pentru acuratețea, bonitatea sau oportunitatea oricăror informații, date, opinii, sfaturi sau afirmații publicate de către asemenea website-uri terțe. Utilizatorul accepta ca www.aikiseishin.ro nu este răspunzător pentru comportamentul defăimător, jignitor sau ilegal al altor utilizatori, linkuri sau terțe părți, precum şi pentru riscul de a fi vătămat în orice fel prin accesul către acestea, iar răspunderea cade exclusiv pe seama utilizatorului.

Art. 12 – DREPTURILE DE AUTOR (COPYRIGHT), MARCA ȘI PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

În conformitate cu Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, vă facem cunoscute următoarele: Toate drepturile sunt rezervate. Utilizatorul trebuie să presupună că orice vede sau citește pe acest Website este protejat de drepturi de autor, în afara situațiilor în care este menționat altfel în mod expres. Orice preluări (integrale sau parțiale) ale informațiilor (sub formă de text, imagine, screenshot, document sau alt tip de fişier) conținute în acest site, pot fi folosite doar în condițiile menționate în acești Termeni și Condiții.

Academia Aiki Seishin Ryu oferă acces liber la site-ul www.aikiseishin.ro și autorizează utilizatorii/vizitatorii site-ului să vizualizeze, să imprime, să transmită informații existente pe site, să copieze și/sau să creeze derivate, doar în scopuri personale, non-comerciale.

Utilizatorul nu este însă autorizat să copieze, să creeze derivate, să publice sau republice, să reproducă, să transmită, să comercializeze sau să distribuie sub orice formă (online sau offline) conținutul acestui website (integral sau parțial), incluzând text, imagini, screenshot-uri, fișiere (DOC, PDF sau cu altă extensie), materiale audio sau video, în alte scopuri decât cel personal și non-comercial, fără permisiunea scrisă și explicită din partea Academiei.

REGULI DE UTILIZARE:

CE AI VOIE să faci ca utilizator/vizitator al site-ului?

– Poți vizualiza și imprima orice informație publică de pe site, numai pentru uzul personal, non-comercial.
– Poți descărca (downloada) orice materiale prezentate pe www.aikiseishin.ro, numai pentru uzul personal, non-comercial.
– Poți publica și republica linkuri și trimiteri către orice pagini sau resurse ale site-ului www.aikiseishin.ro; publicarea acestora poate fi făcută pe orice website, inclusiv în rețelele de socializare, unde sunt acceptate articolele create automat de acestea cu poză/imagine, titlu, url și fragmente din textele existente pe pagina la care se face trimitere.
– Poți cita sau publica fragmente (de cel mult 100 cuvinte) din textele site-ului, cu condiția să nu fie modificate, să menționezi sursa (URL-ul integral) și să menții intacte toate mențiunile referitoare la drepturile de autor, mărcile înregistrate şi orice alte notificări referitoare la drepturi de proprietate intelectuală.
– Poți folosi imagini preluate din website, doar în scopul realizării unei trimiteri către pagina sursă de pe site-ul www.aikiseishin.ro de unde a fost preluată respectiva poza, cu condiția de a nu modifica în nici un fel poza preluată. Modificările includ prelucrare/editare foto, crop sau alte ajustări ale imaginii. Odată cu folosirea imaginii, revine și obligația de a publica și de a menține intacte toate mențiunile referitoare la drepturile de autor, mărcile înregistrate şi orice alte notificări referitoare la drepturi de proprietate intelectuală (ex. Copyright (c) Academia Aiki Seishin Ryu, www.aikiseishin.ro). Acestea trebuie să fie vizibile, în imediata vecinătate a pozei (într-una din lateralele acesteia).

CE NU AI VOIE să faci ca utilizator/vizitator al site-ului?

NU SUNT PERMISE:
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua ACADEMIEI, prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin „flooding” sau „DOS”.
– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
– orice acțiuni ce vizează daune, blocări, accesări sau modificări neautorizate ale resurselor website-ului sau ale serverului de hosting.

În concluzie: reproducerea, copierea, crearea unor derivate, multiplicarea, comercializarea (vânzarea), revânzarea, distribuirea sau exploatarea materialelor puse la dispoziție de ACADEMIE prin intermediul site-ului într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept comun din România.

ACADEMIA va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări. Violarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală, conform legislației în vigoare.

Art. 13 – EXONERARE DE RĂSPUNDERE și DENEGARE DE RESPONSABILITATE

CLUBUL nu oferă nici un fel de garanții, exprese sau implicite, incluzând, fără limitare, garanții de potrivire pentru un anume scop, de vandabilitate sau neatingere a drepturilor unor terțe părți, care rezultă din utilizarea unui produs, serviciu sau practici sportive sau comerciale. Utilizarea oricărui Serviciu oferit de CLUB reprezintă o acceptare din partea dvs. a acestor termeni de utilizare. CLUBUL nu va fi răspunzător pentru nicio daună directă, indirectă, specială, consecvențială sau incidentală inclusiv, dar fără limitare la, deteriorare a sănătății utilizatorului sau a integrității sale corporale, pierderi de profituri, costuri de înlocuire a bunurilor, pierdere sau deteriorare a datelor, ce rezultă din utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a oricăror produse sau/şi servicii oferite de CLUB, daune ce rezultă din utilizarea sau bazarea pe informațiile prezente în cadrul cursurilor Academiei sau a website-ului www.aikiseishin.ro, chiar dacă Academia a fost notificată despre posibilitatea unor asemenea daune.

În cazul website-ului, această exonerare de răspundere se aplică de asemenea oricăror daune sau pagube produse de orice defecțiune de funcționare, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în funcționare sau transmitere, virus informatic, cădere a liniilor de comunicații, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, alterare a, sau utilizare a datelor înregistrate sau neglijență. De asemenea, utilizatorul website-ului acceptă că Academia nu este răspunzătoare pentru comportamentul defăimător, jignitor ale vreunui utilizator al website-ului (vizitator sau cursant/membru) sau pentru materialele acestora care încalcă drepturi ale unor părți terțe, sau comportament ilegal al acestora, iar www.aikiseishin.ro (CLUBUL) își rezervă dreptul de a înlătura asemenea materiale de pe website fără notificări prealabile și fără nici un fel de răspundere ulterioară.

Înainte de a întreprinde studiul oricărei arte marțiale, este obligatoriu să se consulte un medic specialist și să se obțină o adeverință prin care să se ateste faptul că persoana este aptă pentru sport și efort fizic susținut.

Orice persoană trebuie să cunoască faptul că începerea oricărui curs de arte marțiale sau antrenament fizic, în cadrul unui curs sau conform informațiilor prezentate în orice material ASR (digital sau pe hârtie), o va face pe propria răspundere și în totalitate pe propriul risc (aici includem orice durere fizică sau psihologică, orice prejudiciu sau pierdere de orice natură).

Academia Aiki Seishin Ryu și autorul documentelor și materialelor ASR (împreună cu colaboratorii implicați în proiecte) nu își pot asuma nici o responsabilitate sau răspundere pentru leziuni sau pierderi pe care cineva le-ar putea suporta ca urmare a preluării și punerii în practică a oricărei informații furnizate în/de acestea. Academia Aiki Seishin Ryu nu își asumă responsabilitatea față de niciun terț ce ar putea fi prejudiciat de persoana care a întreprins orice acțiuni ca urmare a citirii/învățării/însușirii/repetării sau implementării informațiilor furnizate sau a derulării vreunui antrenament sau curs în baza informațiilor aflate/însușite în cadrul CLUBULUI.

De asemenea, CLUBUL specifică în mod explicit faptul că fiecare persoană care se înscrie la un curs/o activitate organizat(ă) de acesta se obligă să își facă investigațiile medicale necesare prin care să certifice faptul că este sănătos și apt pentru sport și să refacă aceste investigații medicale cel puțin anual (sau ori de câte ori este necesar), certificând regulat că este ”apt(ă) pentru sport” (prin depunerea în original a adeverinței medicale).

Cursantul/a (sau părintele/tutorele legal, în cazul minorului, pentru și în numele acestuia) declară că nu suferă de afecțiuni care implică riscuri pentru sănătate în cazul participării la activități sportive sau depunerii de efort fizic. Aici sunt incluse și orice eventuale accidentări, traume sau/și traumatisme suferite în trecut, pe care cursantul/a (sau părintele/tutorele legal, în cazul minorului, pentru și în numele acestuia) le consideră ca fiind complet vindecate și fără posibilitatea de a genera noi probleme sau de a mări riscul unor noi accidentări. Cursantul/a (sau părintele/tutorele legal, în cazul minorului, pentru și în numele acestuia) își asumă întreaga responsabilitate în cazul oricăror probleme de sănătate care ar putea fi declanșate în urma activității sportive, cauzate de afecțiuni medicale anterioare (cunoscute sau nu), exonerând în acest sens în totalitate de orice responsabilitate Academia ASR. De asemenea, în cazul în care, pe parcursul antrenamentelor, cursantul simte orice înrăutățire a stării sale de sănătate (fizică sau psihică) este responsabilitatea sa să anunțe/informeze imediat reprezentanții clubului, să întrerupă aceste cursuri sau antrenamente și să ia măsurile pe care le consideră necesare pentru menținerea sau refacerea stării de sănătate.

TOȚI membrii, cursanții sau participanții la activități organizate de CLUB (respectiv părinții/tutorii legali, în cazul minorilor, pentru și în numele acestora) acceptă responsabilitatea și declară pe propria răspundere că sunt apți/apte pentru sport și că nu suferă de boli de inimă sau de alte afecțiuni care implică riscuri pentru sănătate în cazul depunerii de efort fizic. Astfel, CLUBUL nu este responsabil de aptitudinea cursanților de a face sport sau de capacitatea cursanților (din punct de vedere medical – fizic și psihic) de a face față efortului fizic pe care îl resimt în cadrul cursurilor/activităților la care participă.

Prin semnarea cererii de înscriere, membrul (cursantul/a) ASR declară în mod explicit și faptul că este pe deplin conștient(ă) și că acceptă faptul că orice activitate sportivă, mai cu seamă antrenamentele de arte marțiale, poartă după sine și o doză de risc inerent de vătămare sau accidentare (accidentări provocate de cursant pe cont propriu, de alte persoane sau de cursant altora). Dintre acestea menționăm: traumatisme generate de căderi, ciocniri, lovituri, mișcări bruște, neatente sau neașteptate ale cursanților ce interacționează dinamic în cadrul antrenamentelor, forțări ale mușchilor sau ale ligamentelor – fără ca lista să fie limitativă. Cu toate că Academia ASR ia toate măsurile de precauție în vederea prevenirii accidentărilor (reguli stricte de comportament, încălzire temeinică înaintea începerii activității fizice, etc), totuși acestea pot apărea uneori, în mod inopinat, între cursanți. Prin semnarea cererii de înscriere, membrul (cursantul/a) exonerează Academia ASR de orice responsabilitate în ceea ce privește astfel de accidentări generate de acesta/aceasta, pe cont propriu (accidentându-se singur/ă), accidentări generate de alții (acesta/aceasta putând fi accidentat/ă de alți cursanți) sau accidentări generate de acesta/aceasta altora (acesta/aceasta accidentând alte persoane). În aceste cazuri, persoanele direct implicate sunt responsabile pe cont propriu de propriile fapte și acțiuni, asumându-și în mod individual consecințele – inclusiv răspunderea juridică aferentă. În concluzie, CLUBUL nu este responsabil, în nicio măsură și sub nicio formă, de faptele și acțiunile membrilor, cursanților, participanților sau vizitatorilor individuali, indiferent dacă aceștia săvârșesc faptele în afara sau în interiorul unor locații oficiale, închiriate sau deținute de CLUB.

În interacțiunea directă cu instructorii, aceștia din urmă rămân responsabili de propriile acțiuni și de efectul lor asupra integrității corporale a cursanților, cu două excepții:

  1. accidentările generate de eventuale probleme medicale proprii, pentru care cursantul și-a asumat propria răspundere,
  2. accidentările cauzate de anumite tehnici specifice de aruncare/proiectare inițiate de instructor, după perioada de inițiere a cursantului (de la gradul Kyu 9 în sus), la care instructorul nu mai are posibilitatea fizică de a menține controlul corpului/aterizării acestuia, caz în care cursantul devine responsabil de felul în care execută respectiva tehnică de cădere (deja învățată/însușită) pentru a se proteja de efectele impactului cu solul.

Art. 14 – RĂSPUNDEREA

CLUBUL răspunde material numai pentru pagubele materiale cauzate în mod direct utilizatorului/clientului ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în cadrul contractului de prestări servicii încheiat între părți, în limita unei sume ce nu poate depăși valoarea totală a serviciului contractat/plătit (sau a cotizației pe luna în curs). Această limitare a sumei despăgubirii se aplică şi în cazul în care între CLUB şi cursant/membru nu a fost încheiat un contract de prestării servicii. În orice situație în care un cursant /membru /utilizator /client apelează la serviciile CLUBULUI, cu sau fără încheierea unui contract, se aplică această limitare a sumei despăgubirii.

Art. 15 – RECLAMAȚII, SUGESTII, COMENTARII

Prețuim opinia ta și sperăm să facem interacțiunea ta cu noi (CLUBUL) una excelentă! Astfel, încurajăm comentariile, sugestiile și detaliile despre satisfacția sau insatisfacția ta legată de unul din serviciile sau produsele noastre, atunci când ne-ai contactat sau ai folosit unul dintre ele. Am vrea, de asemenea, să auzim dacă un anumit membru al echipei noastre ți-a oferit un serviciu excepțional sau merită lăudat pentru anumite fapte/acțiuni (sau invers – criticat sau certat). Ne poți trimite aceste detalii pe adresa de email feedback@aikiseishin.ro.

Art. 16 – DISPOZIŢII FINALE

CURSANŢII care se înscriu şi participă la cursurile şi antrenamentele organizate de CLUB, precum şi la stagiile şi seminariile acestuia, se obligă să respecte întrutotul regulamentele şi statutele CLUBULUI si ale organizaţiilor la care acesta este afiliat, inclusiv Termenii și Condițiile afișate pe website (www.aikiseishin.ro/termeni/) acceptând condițiile impuse de aceste entități cu privire la participarea la cursurile lor, la comportamentul şi eticheta din timpul antrenamentelor, precum şi practicarea artelor marțiale şi folosirea tehnicilor însușite pe parcursul acestora.

De asemenea, pentru evitarea accidentărilor, CURSANTUL se obligă să respecte cu stricteţe indicaţiile instructorilor pe parcursul antrenamentelor!

Dacă ești membru ASR, în cazul schimbării detaliilor de contact sau a datelor personale, ai obligația de a ne informa în scris, în termen de 15 zile. Acest lucru poate fi făcut online, aici.

În temeiul prezentului acord, consimți în ceea ce privește comunicarea electronică cu Academia și website-ul www.aikiseishin.ro referitor la Servicii și Conținut. De asemenea, ești de acord că orice mijloc de comunicare electronică utilizat (website, email, telefon, SMS, WhatsApp, etc.) în relația cu tine satisface cerințele legale.

ACADEMIA poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice pe acest site și nu au caracter retroactiv. Prezentul acord este guvernat de legea română. Orice neînțelegere privind prezentul acord se soluţionează pe cale amiabilă. În cazul în care soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, se va recurge la mijloacele prevăzute de lege.