Regulament ASR

guidelines

actualizat pe 12.06.2021

CONDUITA / ETICHETA ÎN DOJO

REGULI GENERALE DE COMPORTAMENT

Lumea artelor marțiale este aparte. DOJO-ul (locul în care se desfășoară antrenamentele) are niște reguli specifice, pe care toți cei care doresc să îi treacă pragul trebuie să le știe.


ÎNSCRIERI

Procedura de înscriere începe prin completarea online a formularului de înscriere corespunzător cursului dorit. Copiile după acte pot fi anexate încă de la completarea online a formularului.

Ulterior, se vor depune în original ADEVERINȚA MEDICALĂ și CEREREA DE ÎNSCRIERE (completată și semnată). Detalii mai jos.


De asemenea, toți membrii academiei trebuie să reînnoiască anual adeverința medicală prin care certifică faptul că sunt apți pentru sport! Actualizarea (depunerea noii adeverințe medicale) se face în mod uzual, la începutul anului calendaristic, în perioada 1 – 31 ianuarie (pentru adulți) și la începutul anului școlar, în perioada 1 – 30 septembrie (pentru copii).


TAXE, COTIZAȚII, CONDIŢII DE PLATĂ

Membrii CLUBULUI achita un abonament (o cotizație lunară), conform prețurilor specificate mai jos și este valabil pentru o lună calendaristică (de la 1 a lunii până la finalul acelei luni). Plățile se fac în lei, în avans (înainte de data de 1 a lunii), direct pe website (plată cu cardul, online), fie prin virament, în contul bancar al asociației:

Cont bancar (IBAN): RO37 INGB 0000 9999 0544 8735, deschis la ING Bank
Beneficiar: ACS Academia Aiki Seishin Ryu

La momentul înscrierii, înainte de începerea antrenamentelor în prima lună, orice nou cursant va achita pe lângă cotizația lunară și taxa de înscriere.


Cotizația de membru NU include: apa, cafeaua, sau orice alte cheltuieli personale suplimentare (cum ar fi asigurări, cazare, masă sau transport până la locația de desfășurare a cursului).

Atenție! Ședințele de la care absentezi nu pot fi recuperate și nici nu se poate returna echivalentul acestora în bani, parțial sau total.


VESTIARE:  GRUPURI SANITARE / TOALETE

Vă facem cunoscute niște aspecte foarte importante referitoare la grupurile sanitare, respectiv la modul de utilizare a toaletelor din dojo (care au un regim ”special”, sala aflându-se la subsol). Pe scurt, sistemul de canalizare se bazează pe o pompa submersibilă cu tocător pentru eliminarea apei cu reziduuri de la subsol, unde se află sala, până la parter, unde se află conducta de canalizare.

Astfel, vă rugăm să aveți în vedere faptul că în toalete este interzisă aruncarea de obiecte sau lucruri care nu se dizolvă rapid în apă – în caz contrar pompa se va înfunda (putând produce refulări nedorite). Lista cu obiecte interzise conține, printre altele: șervețele umede/sintetice, hârtie (mai ales cea de scris sau de ambalaj, dar nu numai), sâmburi de fructe (sau fructele în sine), pahare de plastic, ambalaje, pungi sau alte materiale plastice, scutece, batiste, vată, bețișoare cu vată, mănuși de cauciuc (și orice din material cauciucat), elastice de păr, orice din material textil sau orice material solid (nesolubil) care ar putea bloca o pompă... Mai solicităm, de asemenea, ca fiecare părinte care trimite copilul la sală cu altcineva (bunici sau alți membri de familie) care nu au citit aceste informații, să se asigure că și aceștia cunosc aceste reguli importante. În plus, copiii trebuie și ei informați despre aceste reguli, pentru a le putea respecta. Vă mulțumim și ne bazăm pe implicarea dvs!

De asemenea, nu uitați:
Luminile din vestiare și din grupurile sanitare sunt AUTOMATE (comandate prin senzori de mișcare). Din acest motiv, nu se vor acționa manual butoanele, acestea fiind folosite numai în caz de avarie a unui senzor de mișcare. Atunci când sistemul automat de aprindere a luminilor funcționează corect, la acționarea manuală a comutatoarelor, acestea vor bloca circuitul pe „pornit” (menținând astfel în continuu lumina aprinsă)! De aceea, vă rugăm să NU acționați manual comutatoarele de lumină (sau dacă totuși l-ați acționat, asigurați-vă că la ieșirea din încăpere comutatorul este pe poziția ÎNCHIS, apăsat în SUS). Vă mulțumim pentru înțelegere!

DISPOZIŢII FINALE

CURSANŢII care se înscriu și participă la cursurile și antrenamentele organizate de CLUB, precum și la stagiile și seminarele acestuia, se obligă să respecte întrutotul regulamentele și statutele CLUBULUI si ale organizațiilor la care acesta este afiliat, acceptând condițiile impuse de aceste entități cu privire la participarea la cursurile lor, la conduita/eticheta din timpul antrenamentelor, precum și practicarea artelor marțiale și folosirea tehnicilor însușite pe parcursul acestora în afara dojo-ului.

Pentru evitarea accidentărilor, CURSANTUL se obligă să respecte cu strictețe indicațiile instructorilor pe tot parcursul antrenamentelor!

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE: CURSANTUL (sau părintele/tutorele legal, în cazul minorului, pentru și în numele acestuia) declară pe propria răspundere că nu suferă de afecțiuni la coloană (ex. discopatii), boli de inimă, boli psihice, ale sistemului nervos sau de afecțiuni care implică riscuri pentru sănătate în cazul depunerii de efort fizic. Încălcarea acestui angajament exonerează CLUBUL/ACADEMIA de orice responsabilitate față de aceștia. Aici sunt incluse și orice eventuale accidentări, traume sau/și traumatisme suferite în trecut, pe care cursantul/a (sau părintele/tutorele legal, în cazul minorului, pentru și în numele acestuia) le consideră ca fiind complet vindecate și fără posibilitatea de a genera noi probleme sau de a mări riscul unor noi accidentări. Cursantul/a (sau părintele/tutorele legal, în cazul minorului, pentru și în numele acestuia) își asumă întreaga responsabilitate în cazul oricăror probleme de sănătate care ar putea fi declanșate în urma activității sportive, cauzate de afecțiuni medicale anterioare (cunoscute sau nu), exonerând în acest sens în totalitate de orice responsabilitate Academia ASR. De asemenea, în cazul în care, pe parcursul antrenamentelor, cursantul simte orice înrăutățire a stării sale de sănătate (fizică sau psihică) este responsabilitatea sa să anunțe/informeze imediat reprezentanții clubului, să întrerupă aceste cursuri sau antrenamente și să ia măsurile pe care le consideră necesare pentru menținerea sau refacerea stării de sănătate.

În plus, la începerea cursului, se vor depune obligatoriu în original ADEVERINȚA MEDICALĂ (cu mențiunea „apt pentru sport”) și CEREREA DE ÎNSCRIERE (completată și semnată). De asemenea, toți membrii Academiei ASR trebuie să reînnoiască anual adeverința medicală prin care certifică faptul că sunt apți pentru sport!

DESPRE COTIZAȚIE ȘI FRECVENTAREA CURSURILOR: Vă reamintim că în baza cotizației lunare plătite, membrul nu CUMPĂRĂ un serviciu (comercial) sau un anumit număr de ședințe, ci achită doar taxa de apartenență/adeziune la clubul sportiv, obținând astfel dreptul de ACCES la anumite activități ale clubului (cum ar fi antrenamentele din cadrul unui curs/stil de arte marțiale), în limita și în măsura în care clubul organizează și planifică aceste activități (conform programului anunțat oficial pentru fiecare curs în parte). Astfel, cursantul (membrul clubului) va putea participa la antrenamentele din cadrul cursului la care s-a înscris, conform programului și condițiilor afișate de club, fără ca abonamentul plătit să fie calculat la un anumit număr minim de ore, de ședințe sau antrenamente. Firește, Academia ASR face toate eforturile ca antrenamentele să se desfășoare conform programului afișat online, pe cât posibil fără întreruperi (cu excepția sărbătorilor legale sau a evenimentelor anunțate, conform planificării calendarului oficial al organizației). Uneori, însă, astfel de întreruperi pot surveni, în mod inopinat, din motive obiective, de forță majoră. În aceste cazuri, se va încerca ajustarea programului, în măsura posibilităților, pentru ca efectele negative pentru cursanți să fie minime. Mai mult, atunci când este posibil, vom anunța o locație alternativă în care să se poată desfășura activitatea programată sau reprogramăm activitatea pentru o dată ulterioară (ex. în cazul seminarelor). Atunci când nici una dintre aceste variante nu este posibilă, suntem nevoiți să anulăm antrenamentele respective. Cu excepția seminarelor și evenimentelor individuale anulate (pentru care taxele de participare se returnează integral), orice alte anulări sau întreruperi sporadice, neprogramate, ale unor antrenamente curente nu oferă cursanților (membrilor) dreptul de a solicita rambursări, restituiri (parțiale sau totale) ale cotizației sau alte despăgubiri de orice fel. Clubul va face toate demersurile necesare pentru evitarea acestor scenarii, pe cât posibil. În același timp, însă, ne bazăm și pe înțelegerea membrilor în rarele cazuri când aceste situații sunt imposibil de evitat. De asemenea, cotizațiile de membru deja achitate nu se returnează.

FILMĂRILE CAMERELOR DE SECURITATE: Vă informăm că în cadrul dojo-ului există camere de supraveghere cu înregistrare continuă, care stochează imaginile (pe unități de stocare proprii) din motive de securitate. Toți membrii și vizitatorii dojo-ului sunt informați despre acestea (prin afiș vizibil expus încă de la intrarea în clădire) și astfel intrarea în dojo presupune acceptul față de supravegherea și înregistrarea (audio-video) cu aceste camere.

ALTE ASPECTE PRIVIND POZELE ȘI FILMĂRILE (ȘI PRELUCRAREA ACESTOR IMAGINI, CA PARTE INTEGRANTĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL):
În cadrul tuturor evenimentelor organizate de Academie se pot face POZE și FILMĂRI (oficiale, de către un reprezentant al clubului pentru club). De asemenea, vă reamintim că Dojo-ul (sala de antrenamente) constituie un spațiu privat al Academiei ASR. În aceste condiții, toți cursanții/membrii clubuluivizitatori sau participanți la activități sau evenimente organizate de Academie sau în parteneriat cu aceasta (ex. antrenament, stagiu, seminar, etc.), precum și orice persoane care doresc să intre în Dojo (clădirea/spațiul închiriat sau deținut de CLUB, sala de antrenamente în care își desfășoară activitatea Academia sau chiar și numai în holul principal), inclusiv părinții, rudele, prietenii sau însoțitorii cursanților, sunt informați că au dreptul de a intra în clădirea/spațiul dojo-ului sau de a participa la activitățile Academiei ASR (în dojo, în afara acestuia sau online) numai în condițiile în care acceptă să acorde Academiei dreptul exclusiv şi nelimitat de a crea, procesa, folosi în campanii de marketing, face publice (online sau offline), crea derivate, distribui sau comercializa orice material foto, video sau audio-video propriu realizat în timpul acestor evenimente (antrenamente, seminare sau alte activități organizate în dojo, în afara acestuia sau online) în care aceștia apar şi pot fi identificați, fără a putea cere compensații financiare sau orice alte pretenții compensatorii (indiferent de natura lor). Totodată, Academia se obligă să nu manipuleze sau să modifice imaginile într-un mod dăunător imaginii personale a persoanei vizate. Academia are însă dreptul de a procesa materialele foto, audio și video, prin editare, adăugare de efecte de imagine sau/și sunet, de tranziție, ajustări uzuale pentru îmbunătățirea calității imaginilor – de exemplu: expunere, luminozitate, culori, alte proceduri de procesare foto și video – inclusiv eliminarea elementelor considerate perturbatoare sau inestetice, fără ca lista să fie limitativă. Important: niciodată nu se vor aduce atingere demnităţii sau altor drepturi fundamentale ale persoanei! De asemenea, toți membrii Clubului semnează declarația de accept a prelucrării datelor personale, în mod expres, la momentul înscrierii. Detalii pe această temă găsiți și în documentul „Termeni și Condiții”, la Articolul 9 - Politica datelor cu caracter personal.

Membrii Academiei ASR au obligația de a ne informa în scris, în termen de 15 zile, în cazul schimbării detaliilor de contact sau a datelor personale (din cartea de identitate). În cazul schimbării cărții de identitate, cursantul este obligat să transmită reprezentanților clubului sportiv (în format electronic sau pe hârtie) o copie după noul act/document. Pentru transmiterea în format electronic, puteți folosi adresa de email oficială a clubului: contact@aikiseishin.ro.

În temeiul prezentului acord, consimți în ceea ce privește comunicarea electronică a Academiei și reprezentanților acesteia cu tine, precum și condițiile referitoare la Servicii și Conținut. De asemenea, ești de acord că orice mijloc de comunicare electronică utilizat (website, email, SMS, WhatsApp) în relația cu tine satisface cerințele legale.

ACADEMIA poate actualiza în orice moment Regulamentul, precum și termenii și condițiile generale. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice (ex. pe website) și nu au caracter retroactiv.

Prezentul Regulament ASR (împreună cu Regulamentul Special - ASR 2020-2021) este completat de documentul „Termeni și condiții” (https://www.aikiseishin.ro/termeni/) și de Statutul oficial al asociației (accesibil în variantă consolidată aici). 

Mai multe detalii aici: Termeni și condiții.