Actualizare act de identitate

Conform Regulamentului, pentru a putea fi păstrat statutul de membru în cadrul clubului, documentele/actele cursantului (precum actul de identitate) care au termen de valabilitate finit și expiră, trebuie actualizate.